25.02.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-5/gg-12/2010

Katowice, dnia 5.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 5-2010 śm./EW

o wypadku zbiorowym strzałowym (jeden wypadek śmiertelny, trzy wypadki ciężkie i jeden wypadek lekki), zaistniałym w dniu 25.02.2010 r. około godziny 425, w przodku wnęki odwadniającej drążonej z chodnika W-517 w oddziale G-1 PUGiB-BUD Sp. z o. o. w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Wypadek miał miejsce w przodku wnęki odwadniającej drążonej z chodnika W-517 pomiędzy upadową AS-27 i AS-28 w oddziale górniczym G-1 firmy PUGiB – BUD Sp. z o. o w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie na poz. 610 m w odległości około 6 km od szybu L-I. W miejscu wypadku wyrobisko posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 6,0 m, wysokość około 3,0 m, a strop wyrobiska był zabezpieczony obudową kotwiową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m w siatce kotwienia 1,5m x 1,5m. Firma PUGiB-BUD w tym rejonie drążyła wyrobiska chodnikowe z zastosowaniem materiałów wybuchowych na podstawie projektu technicznego drążenia wyrobisk górniczych w rejonie wiązki pochylń AS-34/35.

W dniu 25.02.2010 r., o godzinie 426 na zmianie IV wielozmianowego systemu pracy –WSP, zaczynającej się o godzinie 2230 dnia 24.02.2010 r., w przodku wnęki odwadniającej chodnika W-517 brygada przodkowa równocześnie prowadziła wiercenie otworów strzałowych (z zastosowaniem włomu klinowego) i ich ładowanie materiałem wybuchowym. Podczas wiercenia otworu włomowego prawego górnego (pierwszy otwór włomowy od osi pionowej wyrobiska) nastąpiło nawiercenie sąsiedniego otworu skośnego, poprzednio załadowanego i uzbrojonego. Nastąpiła detonacja materiału wybuchowego, która spowodowała częściowe urobienie lewej strony czoła przodka wyrobiska. Przemieszczające się odłamki skalne spowodowały powstanie licznych urazów u pracowników znajdujących się w przodku wnęki, w wyniku, których zaistniał, wypadek zbiorowy: jeden wypadek śmiertelny, trzy wypadki ciężkie i jeden wypadek lekki. Odłamki skalne uszkodziły ponadto wóz wiertniczy SWW-1H o numerze zakładowym 2. Poszkodowanym pomocy udzielił lekarz ratownik, który zjechał wraz z zastępami ratowniczymi. Jeden z poszkodowanych w trakcie transportu po wyjeździe na powierzchnię zmarł. Zgon stwierdził lekarz w karetce pogotowia. Trzech poszkodowanych zostało przewiezionych do Szpitala miejskiego w Lubinie. Operator wozu wiertniczego SWW-1H po powrocie do domu zgłosił się do szpitala, gdzie pozostał pod obserwacją.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników przemieszczającymi się odłamkami skalnymi na skutek detonacji materiału wybuchowego w załadowanym otworze strzałowym, spowodowanego nawierceniem MW kolejnym otworem strzałowym, podczas niedozwolonego równoczesnego wiercenia i ładowania otworów strzałowych w przodku.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego - KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie – w części dotyczącej drążenia wnęki odwadniającej z chodnika W-517 pomiędzy pochylnią AS-27 i AS-28 przez firmę PUGiB-BUD Sp. z o.o. do czasu:
    • dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy,
    • ustalenia warunków i sposobu bezpiecznego usunięcia zagrożenia wynikającego z pozostawienia materiału wybuchowego nabojowanego w otworach strzałowych w przodku wnęki odwadniającej z chodnika W-517,
  2. Dokonać inwentaryzacji pobranego i zużytego MW przeznaczonego do załadowania przodków w rejonie robót prowadzonych przez firmę PUGiB-BUD Sp. z o. o. oraz ustalenia miejsca pozostawienia nie zużytej części MW,
  3. Wstrzymać ruch wozu wiertniczego typu SWW-1H nr zakładowy 2 uszkodzonego w wyniku zaistniałego wybuchu. Przeprowadzić przegląd stanu technicznego wiertnicy i podjąć stosowne działania wynikając z tego przeglądu,
  4. Ustalić bezpieczny sposób uwolnienia i przemieszczenia ww. maszyny samojezdnej do komory maszyn ciężkich.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry