25 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 5 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 20/2018/EW

w sprawie wypadku związanego z użyciem środków strzałowych zaistniałego w dniu 25 marca 2018 r. o godzinie 2000 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Bielszowice.

Wypadek zaistniał w ścianie 252 w pokładzie 408 na poziomie 1000 m.

Pokład 408 o grubości od 1,6 m do 2,6 m, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ściana 252 o długości do 198 m i wysokości do 2,6 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu prowadzona była pomiędzy chodnikami 3’z i 4z badawczym w pokładzie 408. Ściana wyposażona została w 123 sekcje liniowe typu KW-09/26-POzW3/ZRP i 5 sekcji typu KW-20/36-POzW1/ZRP oraz 3 sekcje skrajne typu KW-09/26-POzW3/BSN/ZRP. Urabianie w ścianie 252 prowadzono kombajnem typu KSW-880 EU współpracującym z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu Rybnik - 850. Od uruchomienia w dniu 7 kwietnia 2017 r. do dnia 25 marca 2018 r. ściana uzyskała średni postęp 745 m i do zakończenia jej biegu pozostało około 594 m. W ścianie na odcinku około 15 m tj. od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 40 do nr 49 wystąpił opad skał ze stropu na wysokość około 2,0 m. W dniu 25 marca 2018 r., w niedzielę na zmianie popołudniowej, rozpoczynającej się o godzinie 1400, sztygar oddziałowy oddziału G2-B, skierował 3 pracowników, w tym górnika strzałowego do zabezpieczania stropu w ścianie 252 na odcinku, gdzie nastąpił opad skał ze stropu. Górnik strzałowy pobrał ze składu MW na poziomie 840 m 9 kg metanitu specjalnego typu Emulinit PM i 30 zapalników typu ZEMM-0,45A. Na tej zmianie do chodnika 3’z oraz 4z badawczego w pokładzie 408, skierowany został rewident urządzeń systemów łączności z oddziału MEŁM‑B w celu kontroli czujników metanometrii automatycznej. Prace w ścianie 252 rozpoczęto od transportu z chodnika 3’z w rejon sekcji nr 48, drewna i prostek stalowych do zabezpieczania stropu. Po zakończeniu transportu sztygar oddziałowy polecił górnikowi strzałowemu wykonać roboty strzałowe w celu skruszenia brył skalnych leżących na przenośniku, na odcinku od sekcji nr 42 do 48. Dla tego miejsca i rodzaju planowanych robót strzałowych nie było  opracowanej i zatwierdzonej metryki strzałowej. O godzinie 1940  rozpoczęto roboty strzałowe i dwukrotnie odpalono ładunki MW w rejonie sekcji nr 48 i 49 oraz nr 45 i 46. Górnik strzałowy nie zabezpieczył dojścia do miejsca wykonywanych robót strzałowych i w tym czasie z chodnika 3’z do ściany wszedł rewident oddziału MEŁM-B, który poszedł w kierunku chodnika 4z badawczego w pokładzie 408.

Około godziny 2000 odpalono ładunki MW w rejonie sekcji nr 43 i 44.  Górnik strzałowy w czasie kontroli miejsca wykonywanych robót strzałowych zauważył w rejonie sekcji nr 46 siedzącego na przenośniku zgrzebłowym rewidenta z oddziału MEŁM-B. Wskutek odpalenia ładunków MW rewident oddziału MEŁM-B został rażony odłamkami skalnymi i doznał obrażeń szyi.

Pierwszej pomocy udzielili poszkodowanemu sztygar i trzej górnicy oddziału górniczego. Poszkodowanego przetransportowano na noszach, a następnie przewieziono kolejką podwieszaną spalinową i wozem sanitarnym kolei podziemnej pod szyb III na poziomie 840 m, gdzie pomocy udzielił mu lekarz zakładowy. Po wywiezieniu na powierzchnię, poszkodowany został przetransportowany karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Goduli. W opinii lekarskiej z dnia 25 marca 2018 r. stwierdzono: „otwarta rana szyi przedniej powierzchni po lewej stronie”.

Przyczyną wypadku było rażenie rewidenta oddziału MEŁM-B, przebywającego w ścianie w pobliżu miejsca wykonywania robót strzałowych, odłamkami skalnymi w wyniku odpalenia ładunków MW w rejonie sekcji nr 43 i 44.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję:

1. Wstrzymującą wykonywanie robót strzałowych związanych z rozsadzaniem luźnych brył skalnych w otworach strzałowych, w ścianie 252 w pokładzie 408 do czasu opracowania metryki strzałowej lub dokumentacji strzałowej.

2. Nakazującą zabezpieczyć sprzęt strzałowy oraz środki strzałowe używane w dniu 25 marca 2018 r. w ścianie 252 w pokładzie 408 przy rozsadzaniu luźnych brył skalnych tj.:

  • materiał wybuchowy typu Emulinit PM – paczka nr 6-8, nr kartonu 002809 data produkcji 19 luty 2018 r.,
  • zapalniki typu ZEMM-0,45A – data produkcji 1 marca 2018 r.,
  • Kondensatorową Zapalarkę Strzałową typu KZS-1/0,45 nr fabryczny 762/2011,
  • omomierz strzałowy typu WRZOS OSW-1 nr fabryczny 160/210,
  • linię strzałową PSY o długości 200m o nr kopalnianym 6.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry