25 05 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                          

 Katowice, dnia 31 maja 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 20/2016/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 25 maja 2016 r. około godziny 1545  w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” Sp. z o. o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w chodniku kierunkowym nr 4 w pokładzie 325/1 na poziomie VI, któremu uległ górnik oddziału G-2, lat 34, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał, w rejonie stacji zwrotnej przenośnika taśmowego typu „Pioma” 1200 o numerze kopalnianym 6, zabudowanego w chodniku kierunkowym nr 4 w pokładzie 325/1 na poziomie VI.

W dniu 25 maja 2016 r. na zmianie E, rozpoczynającej się od godz. 1200, sztygar zmianowy oddziału G-1 wyznaczył pracownika oddelegowanego z oddziału G-2,  do obsługi przenośnika taśmowego typu „Pioma” 1200  o numerze kopalnianym 7, przeznaczonego do transportu urobku ze  ściany nr 101 w pokładzie 325/1, którym urobek z tej ściany kierowany był na przenośnik taśmowy typu „Pioma” 1200 o numerze kopalnianym 6. Przenośniki układu transportu urobku ze ściany 101 eksploatowane były w automatycznym układzie sterowania. Około godziny 1545, prawdopodobnie podczas ręcznego usuwania zanieczyszczeń w rejonie bębna stacji zwrotnej,  będącego w ruchu przenośnika taśmowego o nr kopalnianym 6, prawa ręka pracownika została pochwycona i wciągnięta w przestrzeń pomiędzy bęben stacji zwrotnej, a blachę osłonową, w wyniku czego nastąpiła jej amputacja. Pracownik zatrzymał przenośnik taśmowy nr 6 i przez sygnalizację głośnomówiącą wezwał pomoc. Pierwszy na miejsce wypadku przybył elektromonter, pracujący w rejonie ściany 101. Po udzieleniu pierwszej pomocy,  poszkodowany został przetransportowany na noszach w miejsce, gdzie  pomocy udzielił mu lekarz. Następnie poszkodowany został przewieziony spalinową kolejką podwieszaną pod szyb nr 3 i wydany na powierzchnię, a następnie lotniczym pogotowiem ratunkowym do Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. We wstępnej opinii lekarz zakładowy stwierdził: „Amputacja kończyny górnej prawej powyżej stawu łokciowego”.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie i wciągnięcie prawej ręki pracownika w przestrzeń pomiędzy bęben stacji zwrotnej, a blachę osłonową, podczas ręcznego usuwania zanieczyszczeń z rejonu bębna stacji zwrotnej, będącego w ruchu przenośnika taśmowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1.Nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • eksploatacji przenośnika taśmowego typu „Pioma” 1200 nr 6, eksploatowanego w chodniku kierunkowym nr 4 w pokł. 325/1 poz. VI, do czasu doprowadzenia do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, osłon stacji zwrotnej przenośnika taśmowego od strony ociosu północnego.
  • eksploatacji przenośnika taśmowego typu „Pioma” 1200 nr 7, w chodniku kierunkowym nr 4 w pokł. 325/1 poz. VI, do czasu doprowadzenia do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, osłon pod wysięgnikiem w miejscu przejścia dla załogi oraz osłony za zespołem napędowym od strony ociosu południowego.

2. Nakazał:

  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  • ponownie przeszkolić pracowników zakładu górniczego zatrudnionych do obsługi przenośników taśmowych w zakresie wykonywania prac związanych z ich obsługą.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry