25 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                

 Katowice, dnia 7 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 48/2019/EW

o wypadku porażenia prądem oraz poparzenia łukiem elektrycznym, powodującym czasową niezdolność do pracy, zaistniałym w dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 1715 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, któremu uległ elektromonter oddziału MEUD1-M.

Wypadek zaistniał w drążonym chodniku granicznym w pokładzie 507, przy skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego. Roboty górnicze prowadził oddział GRP1-M.

Pokład 507 zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Chodnik drążony był przy pomocy kombajnu chodnikowego typu R-130. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia typu ŁP12/V29/4/A, budowane co 0,8 m i stabilizowane rozporami dwustronnego działania. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane typu łańcuchowo-węzłowego. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną, z wykorzystaniem dwóch wentylatorów typu WL-SIGMA 900-2 połączonych szeregowo, lutniociągu tłoczącego z lutni elastycznych o średnicy 1200 mm i 1000 mm, zakończonego lutnią wirową typu WIR-630 i urządzenia odpylającego typu UO-630-04, współpracującego z kombajnem chodnikowym. Do przodka dostarczano powietrze w ilości 550 m3/min.

Do dnia 25 lipca 2019r. wydrążono 1224,5 m wyrobiska, z planowanych 1287 m.

Aparatura elektryczna kompleksu przodkowego w chodniku granicznym zasilana była z dwóch ognioszczelnych stacji transformatorowych typu: IT3Sb-400/6N/0,5 nr kopalniany 10 - sieć 500 V i typu IT3Sd-400/6/1 nr kopalniany 230 - sieć 1000 V. Z sieci 500 V poprzez wyłącznik wielostycznikowy typu HA-dK 8.10 zasilane było urządzenie odpylające i silniki podajnika taśmowego typu PDT-SIGMA. Z sieci 1000 V, poprzez wyłącznik zabezpieczający typu RS-1200 i wyłącznik wielostycznikowy typu HA-dK 8.10 zasilany był kombajn typu R-130 wyposażony w skrzynię aparatury elektrycznej typu SAE-3. Stacje transformatorowe zasilane były z pola rozdzielczego nr 11 rozdzielni 6 kV „R-604”.  Stacja transformatorowa typu IT3Sd-400/6/1 nr kopalniany 230 wyposażona była w zabezpieczenie upływowe typu CZU 1.0.

W dniu 25 lipca 2019 r., na zmianie trwającej od godziny 1500 do 2100, do drążenia chodnika granicznego w pokładzie 507 skierowanych zostało 14 pracowników, w tym elektromonter oddziału MEUD1-M do obsługi urządzeń elektrycznych, zabudowanych w wyrobisku. O godzinie 1640 rozpoczęto urabianie, a o godzinie 1645 sztygar oddziału GRP1-M zgłosił do dyspozytora ruchu awarię elektryczną kombajnu, polegającą na jego wyłączaniu się w trakcie urabiania. Elektromonter odczytał wskazania na monitorze diagnostycznym i stwierdził przerwę w obwodzie sterowania kombajnu, co mogło być spowodowane uszkodzeniem przekaźnika - separatora KB11, zabudowanego wewnątrz skrzyni aparatury elektrycznej typu SAE-3 kombajnu. W trakcie naprawy kombajnu elektromonter postanowił dokonać wizualnej kontroli separatora w stanie napięciowym obwodów wewnętrznych skrzyni aparaturowej. W tym celu, po wyłączeniu napięcia, otwarł pokrywę komory głównej skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu, a następnie wyeliminował blokadę typu KLM otwarcia pokrywy komory głównej pod napięciem oraz blokadę mechaniczną - śrubową rozłącznika głównego i podał napięcie 1000 V na obwody wewnętrzne skrzyni. Podczas przełączania mikroprzełączników zabudowanych na separatorze włożył rękę do wnętrza skrzyni aparaturowej, dotknął lewym przedramieniem dwóch zacisków przyłączeniowych jednego ze styczników będących pod napięciem 1000 V i został porażony prądem oraz poparzony łukiem elektrycznym.

W trakcie zdarzenia nastąpiło wyłączenie napięcia 1000 V w wyniku zadziałania zabezpieczenia upływowego typu CZU 1.0, zabudowanego w stacji transformatorowej typu IT3Sd-400/6/1 o numerze kopalnianym 230.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielił górnik przodowy oddziału GRP1-M, który razem z nim wyjechał na powierzchnię i udał się do punktu opatrunkowego. Po udzieleniu poszkodowanemu pomocy przez lekarza został on przewieziony karetką pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

W opinii wydanej w dniu 25 lipca 2019 r. lekarz stwierdził: „dwie rany pooparzeniowe przedramienia lewego, stan stabilny”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 1930.

Przyczyną wypadku porażenia prądem oraz poparzenia lukiem elektrycznym było dotknięcie lewym przedramieniem dwóch zacisków przyłączeniowych jednego ze styczników będących pod napięciem 1000 V w komorze głównej skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego, w wyniku niedozwolonego wykonywania prac przy urządzeniu będącym pod napięciem.

Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 26 lipca 2019 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w części dotyczącej eksploatacji kombajnu chodnikowego typu R-130 zainstalowanego w chodniku granicznym w pokładzie 507.

Wznowienie ruchu tej części zakładu górniczego uwarunkował doprowadzeniem do sprawności i do zgodności z DTR układu sterowania tego kombajnu oraz przeprowadzeniem odbioru przez osobę dozoru wyższego ruchu elektrycznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry