25 10 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 29 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 70/2019/EW

w sprawie wypadku – bez określenia stopnia ciężkości – zaistniałego w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 1600, w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

Wypadek zaistniał w chodniku G-700, w pokładzie 207 w partii „G” na poziomie 500 m, w odległości około 550 m od skrzyżowania z upadową G-635.

W miejscu zdarzenia, wyrobisko o wysokości 3,59 m i szerokości 5,44 m, w miejscu zdarzenia, wykonane było w obudowie łukowej typu ŁP10/V29/4/A/HŁCORR z rozstawem odrzwi 0,75 m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania. Wykładkę stropu i ociosów, stanowiła stalowa siatka okładzinowa zgrzewana oraz blachy stalowe. W wyrobisku, po stronie zachodniej, zabudowana była trasa jezdna kolejki podwieszonej z szyn typu DRTK 4B o długości 2 m, a po stronie wschodniej zabudowany był przenośnik taśmowy typu PIOMA 1400.

W dniu 25.10.2019 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1230, w rejon chodnika G-700 w pokładzie 207 w partii „G” na poziomie 500 m, zgodnie z poleceniem sztygara zmianowego oddziału górniczego przewozu dołowego GPD, skierowana została trzyosobowa brygada, celem wykonania prac, polegających na wymianie szyn trasy jezdnej kolejki podwieszonej. Po wymianie czterech sztuk szyn o długości 2 m, pracownicy brygady, z rusztowania ramowego typu Warszawa, przystąpili do łączenia szyn trasy jezdnej, używając w tym celu wciągnika ręcznego o udźwigu 1,5 tony. W trakcie prowadzenia prac, około godziny 1600, nastąpiło zerwanie łańcucha nośnego wciągnika. Przebywający w tym czasie na rusztowaniu pracownik, prawdopodobnie został uderzony zerwanym łańcuchem wciągnika, doznając urazu okolicy prawego oka. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany na noszach został wytransportowany na powierzchnię i przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika łańcuchem wciągnika, w wyniku zerwania łańcucha, a następnie dynamicznego i niekontrolowanego jego przemieszczenia. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać eksploatację wciągnika ręcznego typu WR-1,5, eksploatowanego przez pracowników przy konserwacji trasy kolejki podwieszonej w chodniku G-700 w pokładzie 207,
  2. Zabezpieczyć do dalszych badań – wciągnik ręczny typu WR-1,5, eksploatowany o godzinie 1600 w chodniku G-700 w pokładzie 207, partia „G”, na poziomie 500 m, przy wymianie szyny jezdnej kolejki podwieszonej,
  3. Przedsiębiorcy – TAURON Wydobycie S.A. sprawdzić, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stan techniczny wciągnika ręcznego typu WR-1,5, eksploatowanego o godzinie 1600 w chodniku
    G-700 w pokładzie 207, partia „G”, na poziomie 500 m, przy wymianie szyny jezdnej kolejki podwieszonej,
  4. Bezzwłocznie przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania prac związanych z konserwacją trasy kolejki podwieszonej przy użyciu wciągników ręcznych.
  5. Bezzwłocznie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry