26 07 2021

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                Katowice, dnia 3 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 30/2021/EW

w sprawie wypadku bez kwalifikacji stopnia ciężkości, zaistniałego w dniu 26 lipca 2021 r., około godz. 1719 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., któremu uległ pracownik oddziału szybowego M-1.

Wypadek zaistniał w Komorze Kruszeń na poziomie 750 m (KK 750) w rejonie szybu wydobywczego „Barbara”. Urządzenia w ww. komorze, służące  do kruszenia, transportu i załadunku soli kamiennej zabudowane są pomiędzy poziomami 750 m i 790 m. Transport wozów oraz dwa ciągi technologiczne soli:  białej i różowej po torach z rozstawem 600 mm, zlokalizowane są na poz. 750 m. Składy wozów pełnych (22 szt.) z urobkiem solnym z pól eksploatacyjnych transportowane były do Stacji Głównej (SG) Barbara z wykorzystaniem kolei podziemnej. Na obu ciągach technologicznych od SG do wywrotów pełnoobrotowych zabudowane są po trzy pary kolejek łańcuchowych do podciągania składów pełnych wozów kopalnianych o pojemności 2,85 m3, natomiast za wywrotami po dwie pary kolejek łańcuchowych do odciągania wozów pustych. Wysyp urobku soli kamiennej na kołowrocie pełnoobrotowym odbywa się w ciągu technologicznym przy spiętych wozach. Urządzenia w KK 750 obsługiwane są przez operatora urządzeń kruszących z kabiny operatora, zabudowanej na pomoście na wysokości ok. 2,0 m od spągu wyrobiska. Wyrobisko w rejonie wypadku wykonane jest w utworach ilasto-solnych tzw. zubrach, o wymiarach wysokość ok. 5,0 m i szerokości ok. 8,0 m.

W dniu 26 lipca 2021 r. na zmianie „B” (14.00÷22.00) sztygar zmianowy oddziału szybowego M-1 do prac związanych z rozładunkiem urobku soli kamiennej skierował dwuosobową brygadę pracowników oddziału M-1, tj. operatora urządzeń kruszących (przodowego) oraz pomocnika operatora. Pracownicy po wykonanych czynnościach związanych z kontrolą stanu technicznego urządzeń w KK 750, przystąpili do prac związanych z rozładunkiem urobku soli kamiennej na obu ciągach technologicznych. Operator urządzeń kruszących w kabinie operatora obsługiwał urządzenia wielofunkcyjne, natomiast pomocnik operatora miał za zadanie: sprawdzanie połączeń sprzęgowych wozów, „pikowania” z pomostu ponadgabarytowych brył solnych z wykorzystaniem młota pneumatycznego oraz sprzęgania wozów. Około godziny 17:19 pomocnik operatora przystąpił  do wykonania połączenia pomiędzy skrajnymi wozami dwóch składów w ciągu technologicznym soli różowej. W tym celu operator zasterował napęd kolejki łańcuchowej przed wywrotem, aby podciągnąć wóz na odległość umożliwiającą wsunięcie spinki obrotowej w sprzęg sąsiedniego wozu przed wywrotem. W tym czasie pomocnik z wykorzystaniem haczyka przystąpił do  uniesienia spinki obrotowej w celu zasprzęglenia w sprzęgu z sąsiednim wozem z wykorzystaniem sworznia. Po wykonaniu spięcia wozów operator zauważył, iż pomocnik stał nienaturalnie w pozycji pochylonej. Natychmiast wyszedł z kabiny operatora, zszedł z pomostu i udał się w rejon zdarzenia. Po dotarciu w rejon zdarzenia pomocnik poinformował go o bólu w klatce piersiowej oraz w prawej ręce. Pomocnik operatora  prawdopodobnie  został dociśnięty przez drugi wóz w czasie wykonywania czynności sprzęgania wozów. Był przytomny i stał o własnych siłach. W związku z powyższym operator niezwłocznie poinformował dyspozytora kopalni oraz sztygara zmianowego oddziału M-1 o zaistniałym zdarzeniu. Operator wstrzymał ruch urządzeń w KK 750 i po ich zabezpieczeniu wyjechał z poszkodowanym na powierzchnie zakładu górniczego, gdzie został przejęty przez kopalnianą służbę medyczną. Po udzieleniu pierwszej pomocy w przychodni przyzakładowej, został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Kole celem dalszej diagnostyki.

Na chwilę obecną nie została ustalona przyczyna zaistniałego wypadku. Prowadzone będą dalsze czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku.

W związku z wypadkiem Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego w zakresie eksploatacji maszyn urządzeń w komorze kruszeń do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry