26_11_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 1 grudnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 14/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26.11.2020 r. o godz. 10:21 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, któremu uległ ślusarz oddziału MSzPS1.

 Wypadek zaistniał w szybie „Bańgów”.

Szyb „Bańgów” jest szybem materiałowo-zjazdowym, wydechowym o głębokości 313,5 m, jednoprzedziałowym, przedzielonym od zrębu do poz.206 m przegrodą murową. Dźwigary główne zbrojenia szybowego mocowane są do obmurza szybu z podziałką 2,0 m. W szybie zainstalowany jest górniczy wyciąg szybowy z 2 klatkami.

Szyb wyposażony jest m.in. w przedział drabinowy, rurociągi: sprężonego powietrza DN250, ppoż. DN 150 i DN100, wód okapowych DN150, głównego odwadniania DN350, DN400 i DN500, spustowy DN180 oraz kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacji szybowej. Pod zrębem szybu po stronie południowo-wschodniej i północno-zachodniej zabudowane są belki podtrzonowe wieży szybowej wykonane jako blachownice o wysokości 800mm. W szybie po stronie zachodniej zabudowane są kamery kopułowe ( m.in. na głębokości 55m i 88m) - monitoring układu głównego odwadniania.

W dniu 26.11.2020 r. dwuosobowa brygada oddziału szybowego MSzPS1 - przodowy oraz ślusarz-spawacz, prowadziła roboty związane z wymianą elementów konstrukcji wsporczej trzonu wieży (ceowniki 180x400mm), zabudowanych na belce podtrzonowej południowo-wschodniej na głębokości ok. 2,8 m. W czasie robót szybowych nie prowadzono ruchu wyciągu szybowego - głowica klatki południowej znajdowała się ok. 3,0 m pod zrębem. Ślusarz-spawacz będąc na pomoście stałym w szybie zabudowanym ok. 2,8 m po zrębem po stronie wschodniej, przygotowywał elementy konstrukcji wsporczej do wymiany.  Po stronie południowo-wschodniej szybu zabudowany był poziomy odcinek rurociągu sprężonego powietrza DN 250 o długości ok.3,5 m (równoległy do belki podtrzonowej), który wykorzystywany był przez pracowników jako droga dojścia do miejsca prowadzonych robót montażowych. Około godziny 1021 przodowy stojąc na rurociągu DN 250 przygotowywał miejsce montażu wymienianego elementu konstrukcji, a ślusarz-spawacz po skróceniu wspornika przechodził z pomostu stałego przez belkę podtrzonową (blachownica o wysokości 800mm) na rurociąg sprężonego powietrza. Ślusarz-spawacz wyposażony był w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, linka bezpieczeństwa nie była zaczepiona do elementów  zbrojenia lub wyposażenia szybu. Z niewyjaśnionych przyczyn po przejściu na rurociąg DN250 ślusarz-spawacz wpadł do szybu w przestrzeń pomiędzy rurociągiem DN500 głównego odwadniania a obudowę szybu. Ciało poszkodowanego znaleziono na konstrukcji wsporczej rurociągu spustowego DN180, na głębokości 88m po stronie południowo-wschodniej szybu.

Przyczyną wypadku śmiertelnego był upadek poszkodowanego do szybu. Do wypadku przyczyniło się:

- niezaczepienie przez ślusarza-spawacza linki bezpieczeństwa sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości do zbrojenia lub wyposażenia szybu,

- brak opracowanej szczegółowej technologii robót szybowych,

- brak właściwego nadzoru nad robotami szybowymi przez osoby dozoru ruchu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w zakresie robót szybowych związanych z wymianą elementów konstrukcji wsporczej trzonu wieży szybowej szybu „Bańgów” do czasu opracowania i zatwierdzenia przez kierownika  ruchu zakładu szczegółowej technologii robót.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry