26.01.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
 
Katowice, dnia 30.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2009/EW

w sprawie awarii wyłączenia z ruchu sekcji B rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/10 kV GST - KSL, zaistniałej w dniu 26.01.2009 r. o godzinie 807 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” w Kaźmierzowie.
 
Napowietrzna stacja transformatorowo - rozdzielcza 110/10 kV GST – KSL pracująca w układzie H4 zasilana jest dwoma liniami napowietrznymi 110 kV S-447a i S 424. Z rozdzielni 110 kV stacji, poprzez dwa transformatory 110/10 kV o mocy 20 MVA każdy, zasilana jest rozdzielnia 10 kV zlokalizowana w budynku odległym około 150 m od głębionego szybu SW-4. Rozdzielnia 10 kV stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/10 kV GST – KSL jest rozdzielnią jedno systemową, dwusekcyjną, zbudowaną z 30 pól rozdzielczych typu RS-12. Rozdzielnia podzielona została na sekcje A i B. Z rozdzielni 10 kV zasilane są w energię elektryczną między innymi: kombajn do drążenia szybu SW-4, maszyny wyciągowe przedziału wschodniego i zachodniego szybu SW-4, silniki agregatów mrożeniowych oraz urządzenia pomocnicze i na potrzeby własne rozdzielni. Pola rozdzielcze typu RS-12 wyposażone są w wyłączniki mocy typu HVX12-25, przekładniki prądowe typu IMZ-12, przekładniki ziemnozwarciowe typu IO-11 i zabezpieczenia typu MICOM P. W polach pomiarowych zabudowane są przekładniki napięciowe typu UMZ-12, a w polach zasilających silniki mocy 355 kW agregatów mrożeniowych, kondensatory typu CPEFS 23-12/100 o mocy 100 kVAr, służące do indywidualnej kompensacji mocy biernej tych silników. Pola rozdzielcze rozdzielni 10 kV zasilające silniki agregatów mrożeniowych oraz transformatory przekształtnikowe maszyn wyciągowych przedziału wschodniego i zachodniego szybu SW-4 mogą być sterowane miejscowo z elewacji pola lub zdalnie, odpowiednio z pomieszczenia stacji agregatów mrożeniowych lub pomieszczeń maszyn wyciągowych. Pozostałe pola rozdzielcze mogą być sterowane miejscowo z elewacji pola lub zdalnie za pomocą systemu zdalnego sterowania EX. Stacja transformatorowo - rozdzielcza 110/10 kV GST – KSL wyposażona jest w system monitorowania kamerami przemysłowymi, umieszczonymi między innymi w pomieszczeniu rozdzielni 10 kV, i systemem rejestracji obrazu.

W dniu 26 stycznia 2009 r. o godzinie 807 podczas zdalnego załączania wyłącznika mocy w polu nr 24 sekcji B rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/10 kV GST-KSL, zasilającego silnik agregatu mrożeniowego nr 4/2 nastąpiło awaryjne wyłączenie z ruchu sekcji B rozdzielni, spowodowane zwarciem trójfazowym w kondensatorze służącym do indywidualnej kompensacji mocy biernej silnika agregatu.
 
Wskutek zwarcia zniszczeniu uległ kondensator do indywidualnej kompensacji mocy biernej oraz pozostała aparatura rozdzielcza i pomocnicza w polu rozdzielczym nr 24 sekcji B rozdzielni 10 kV. Obudowa pola rozdzielczego nr 24 została zdeformowana a syciwo, którym był wypełniony kondensator uległo zapaleniu. Skutki zwarcia przeniosły się na sąsiednie pola rozdzielcze uszkadzając izolatory przepustowe w przedziałach szynowych pól nr 23 i 25. Prowadzona akcja gaśnicza skutkowała zanieczyszczeniem aparatury także w polach 21 i 22. Zwarcie w polu rozdzielczym nr 24 sekcji B zostało wyłączone przez zabezpieczenie typu MICOM P zabudowane w polu rozdzielczym nr 30, zasilającym sekcję B z transformatora nr 2 110/10 kV.

Przyczyną awarii wyłączenia z ruchu sekcji B rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/10 kV GST - KSL było zwarcie trójfazowe w kondensatorze typu CPEFS 23-12/100 o mocy 100 kVAr zabudowanym w polu rozdzielczym nr 24 rozdzielni, służącym do indywidualnej kompensacji mocy biernej silnika agregatu mrożeniowego nr 4/2.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:
 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pól nr 21, 22, 23, 24 i 25 sekcji B rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/10 kV GST – KSK.
  Wznowienie ruchu pól nr 21, 22, 23, 24 i 25 może nastąpić po:
  - doprowadzeniu do stanu zgodnego z dokumentacją,
  - przeprowadzeniu badań w/w pól zgodnie z obowiązującą dokumentacją,
  - przeprowadzeniu odbioru technicznego po wykonaniu w/w czynności.
 2. Przeprowadzić kontrolę sekcji B rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/10 kV GST – KSK w zakresie stanu technicznego kanałów , przepustów, instalacji niskiego napięcia i usunąć stwierdzone skutki zdarzenia.
 3. Sprawdzić, przez niezależną jednostkę naukowo – badawczą, prawidłowość rozwiązań technicznych pól rozdzielczych rozdzielni 10 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/10 kV GST - KSL, zasilających silniki agregatów sprężarkowych, w zakresie kondensatorów typu CPEFS 23-12/100, służących do indywidualnej kompensacji mocy biernej silników.
Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.
do góry