26.01.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-6/gem-21/2011

Katowice, dnia 31.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26 stycznia 2011 r., około godziny 937,w KHW S. A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, któremu uległ młodszy górnik oddziału górniczego ds. robót pomocniczych obsługa odstawy głównej - dół PTD/GN, lat 22, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni zbiorczej S na poziomie 500 m, w zasobniku pętlicy przenośnika taśmowego typu B-1200S. Przenośnik typu B-1200S o długości około 160 m, stanowił element taśmowej odstawy urobku ze ścian 301-S w pokładzie 407/4 i 2-S w pokładzie 405, do zbiornika węgla przy szybie II na poziomie 500 m.

W dniu 26 stycznia 2011 r. na zmianie rannej, sztygar zmianowy oddziału górniczego ds. robót pomocniczych obsługa odstawy głównej - dół PTD/GN, skierował do pochylni zbiorczej S młodszego górnika do obsługi przenośnika taśmowego typu B-1200S oraz drugiego pracownika do utrzymania porządku i czyszczenia spągu z przepadu. Pracownicy posiadali upoważnienia do obsługi przenośników taśmowych. Około godziny 932 młodszy górnik wstrzymał na pulpicie sterowniczym ruch przenośnika, w celu usunięcia kawałków uszkodzonej taśmy transportowej nawiniętej na bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy. Młodszy górnik nie wyłączył i nie zabezpieczył stanu wyłączenia zasilania. Zdemontował osłonę boczną zasobnika pętlicy i leżąc na taśmie transportowej przystąpił do wycinania nożem kawałków uszkodzonej taśmy.

W tym czasie dyspozytor ruchu kopalni skierował automatyka w rejon przenośnika taśmowego typu B-1200S, dla sprawdzenia przyczyny jego zatrzymania. Po przyjściu do przekopu odstawczego do poziomu 500 m, w którym zlokalizowany był pulpit sterowniczy przenośnika, automatyk bez sprawdzenia przyczyny zatrzymania, w sposób nieupoważniony uruchomił przenośnik, w wyniku czego nastąpiło pochwycenie młodszego górnika i wciągnięcie pomiędzy taśmę transportową przenośnika, a bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy.

Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon młodszego górnika z powodu urazu wielonarządowego, urazu miednicy, urazu brzucha z przerwaniem powłok brzusznych oraz urazu zmiażdżeniowego głowy.

Przyczyną wypadku było wciągnięcia młodszego górnika, pomiędzy taśmę transportową, a bęben zwrotni stałej zasobnika pętlicy, w wyniku nieupoważnionego uruchomienia przenośnika taśmowego przez automatyka, bez wcześniejszego sprawdzenia przyczyny jego zatrzymania.
W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu B-1200S nr kopalniany 2, zabudowanego w pochylni zbiorczej S na poziomie 500 m,
do czasu:

  • wymiany uszkodzonego na długości 2,8 m odcinka taśmy transportowej,
  • usunięcia resztek kawałków taśmy znajdujących się na bębnie zwrotni stałej zasobnika pętlicy, pod taśmą transportową,
  • zabudowania sygnalizatora sygnalizacji ostrzegawczej i porozumiewawczej, dobrze słyszalnego w rejonie napędu i zasobnika stacji napinającej przenośnika taśmowego typu B-1200S,
  • zabudowy trzech osłon zasobnika pętlicy przenośnika taśmowego typu B-1200S.

II. Zalecił:

  • podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok poszkodowanego, z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie,
  • przeszkolić pracowników obsługujących przenośniki taśmowe oraz pozostałych pracowników, zatrudnianych przy utrzymaniu ruchu tych urządzeń, z zasadami bezpiecznej obsługi, w tym sposobu usuwania nieprawidłowości oraz wyłączania i zabezpieczenia stanu wyłączenia zasilania na czas prowadzonych prac,
  • z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry