26 02 2019

W pochylni 03a, w pokładzie 510, w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu Pioma 1200, w odległości około 2,5 m od chodnika odstawczego Aw, nastąpiło zatarcie, zagrzanie i zerwanie się taśmy przenośnikowej. Z zagrożonego rejonu do miejsca z dopływającym prądem powietrza wycofało się 15 pracowników z użyciem aparatów ucieczkowych. Nie odnotowano wypadków. Zagrzany i uszkodzony odcinek taśmy w rejonie napędu przenośnika został schłodzony wodą.

do góry