26.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 18/2010/EW

w sprawie wypadku lekkiego – poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 26 marca 2010r. o godz. 1420, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego MEUD-2, lat 39, pracujący w górnictwie 15 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku ścianowym 2 w pokładzie 416 w partii „F” na poziomie 830m, w wyrobisku ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Pokład 416 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i III stopnia zagrożenia tąpaniami, I i II stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 26.03.2010r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEUD-2 skierował elektromontera do chodnika ścianowego 2 w pokładzie 416/F, w celu kontynuowania prac związanych z instalacją sprężarki śrubowej typu S75UG. Elektromonter wymienił zabezpieczenia elektroenergetyczne w ognioszczelnym zestawie rozruchowym typu OZR 0108 sprężarki i załączył odłącznik typu PK 400, pomimo że pokrywa komory odłącznika przymocowana była tylko dwoma niedokręconymi śrubami. Po załączeniu odłącznika w jego komorze powstał łuk elektryczny, który wydostał się na zewnątrz, spod nieprawidłowo zamocowanej pokrywy komory odłącznika i spowodował oparzenia I stopnia lewego przedramienia, prawego ramienia i lewego policzka elektromontera. Elektromonter samodzielnie udał się pod szyb i wyjechał na powierzchnię. Po udzieleniu pierwszej pomocy w przyszybowym punkcie opatrunkowym lekarz skierował go do domu.

Przyczyną wypadku elektromontera było oparzenie łukiem elektrycznym, który wydostał się na zewnątrz spod nieprawidłowo zamocowanej pokrywy komory odłącznika, ognioszczelnego zestawu rozruchowego typu OZR 0108 sprężarki śrubowej typu S75UG.

Przyczyna ta była następstwem uszkodzenia odłącznika sprężarki

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji sprężarki śrubowej typu S75UG z zespołem rozruchowym typu OZR 0108, nr fabryczny 87001/97, zabudowanej w chodniku ścianowym 2, w pokładzie 416/F, na poziomie 830m i zabezpieczyć ją, w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry