26.03.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.04.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 21/2011/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (19 wypadków lekkich), zaistniałego w dniu 26 marca 2011 roku, około godziny 125 w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu.

Wypadek zaistniał w upadowej N-633 na poziomie 350÷500 m. Wyrobisko o wysokości około 4,0 m i nachyleniu od 9,1˚ do 11,8˚, wykonano w obudowie typu ŁP 10/V32/4/A. W upadowej prowadzony był przewóz ludzi i transport materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym. Trasa kolejki wykonana z szyn o profilu I 155, podwieszona była do łuków obudowy po stronie północnej wyrobiska, natomiast po stronie południowej, zabudowana była trasa wyłączonego z ruchu przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000.

W dniu 26.03.2011 r. na zmianie nocnej, w upadowej N-633 na poziomie 350÷500 m prowadzono przewóz ludzi do wyrobisk eksploatacyjnych kopalni, kolejką podwieszoną z lokomotywą spalinową typu DLZ110F. Zestaw transportowy obsługiwany był przez kierowcę oraz pomocnika i składał się z siedmiu kabin osobowych typu KO-8, zabezpieczonych na początku i końcu wózkami hamulcowymi. W kabinach znajdowało się 44 pracowników. W trakcie jazdy upadową N-633, nastąpiło samostoczenie się zestawu transportowego na długości około 350 m na skutek nie zadziałania układu hamulcowego. Doszło do rozłączenia się lokomotywy i kabin osobowych oraz rozerwania trasy kolejki oraz zerwania liny bezpieczeństwa zabezpieczającej elementy zestawu transportowego. Lokomotywa zatrzymała się na skrzyżowaniu z sąsiednim wyrobiskiem, a kabiny wraz z jednym wózkiem spadły na spąg. W wyniku zdarzenia 19 pracowników doznało lekkich obrażeń ciała. W szpitalu na obserwacji pozostało dwóch poszkodowanych a pozostali zostali zwolnieni do domu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było samoczynne stoczenie się zestawu transportowego kolejki podwieszonej, w wyniku braku zadziałania układu hamulcowego lokomotywy spalinowej podwieszonej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

Nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji kolejki podwieszonej z napędem własnym, wykorzystywanej do transportu ludzi, do czasu przeprowadzenia badania nadzwyczajnego przez specjalistyczną jednostkę: lokomotywy spalinowej typu DLZ110F, dwóch wózków hamulcowych typu WHR-1, czterech uszkodzonych szyn o profilu I 155, stanowiących elementy trasy tej kolejki i liny bezpieczeństwa, w celu określenia ich przydatności do dalszego stosowania w wyrobiskach.
  2.  Eksploatacji trasy transportu kolejką podwieszoną w Upadowej N-633 na poziomie 350 m ÷ 500 m, do czasu wymiany uszkodzonych szyn o profilu I 155 i dokonania ponownego odbioru technicznego tej trasy, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3.  Ruchu załogi Upadową N-633 na poziomie 350 m ÷ 500 m, do czasu usunięcia ze spągu elementów zestawu transportowego kolejki podwieszonej z napędem własnym.

Zalecił:

  1. Niezwłocznie poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badania nadzwyczajnego: lokomotywy spalinowej typu DLZ110F, dwóch wózków hamulcowych typu WHR-1, czterech uszkodzonych szyn o profilu I 155 i liny bezpieczeństwa, przeprowadzonego przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni.
  2. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry