26.03.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
GOW-5/gem-204/2014

Katowice, dnia 7.04.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 26.03. 2014 r. o godz. 620 w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, w chodniku nadścianowym ściany 1/V/391, w pokładzie 391, na poziomie 990 m. , któremu uległ górnik przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. w Łęcznej, lat 34, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w drążonym przez przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o. o., chodniku nadścianowym ściany 1/V, w pokładzie 391, poz. 990 m., w polu Nadrybie L.W. „Bogdanka” S.A. Chodnik w miejscu zdarzenia miał szerokość 5,30 m. i wysokość 4,15 m., wykonany był w obudowie V36 ŁPSC 10K. Przy ociosie południowym zabudowany był przenośnik taśmowy typu PIOMA B-1000 o dł. 1150 m., stanowiący element odstawy urobku z przodka chodnika oraz lutniociąg elastyczny o średnicy 1200 mm. Po stronie północnej chodnika zlokalizowane było przejście dla załogi i podwieszone były szyny kolejki podwieszonej, a na ociosie zabudowane były rurociągi i kabel elektryczny.

W dniu 26.03.2014 r. na zmianie trwającej od godz. 030 do 800, nadgórnik przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o. o. skierował trzech pracowników do prac porządkowych (układanie materiałów na stacji materiałowej) oraz opylanie pyłem kamiennym strefy zabezpieczającej przed wybuchem pyłu węglowego. Na przodowego brygady został wyznaczony poszkodowany. Jednocześnie grupa 6 osobowa przedłużała trasę przenośnika taśmowego PIOMA B-1000 o 30 m.

Około godz.530 poszkodowany złożył raport z wykonania prac nadgórnikowi znajdującemu się w przodku chodnika i poinformował go, że kieruje się w stronę dworca osobowego spalinowej kolejki podwieszanej, oddalonego od przodka o około 1700 m., w celu jazdy pod szyb.

Około godz. 540 pracownicy dokonujący wydłużenia przenośnika taśmowego rozpoczęli napinanie taśmy oraz uruchomili przenośnik do jazdy próbnej. Przenośnik po uruchomieniu był co najmniej dwukrotnie zatrzymywany poprzez zaciągnięcie wyłączników blokady i odblokowywany bez sprawdzenia przyczyn blokowania przenośnika. Ostatnie, trzecie zatrzymanie nastąpiło wyłącznikiem blokady nr 14. Około godz. 620, górnik idąc od przodka w kierunku dworca osobowego zauważył, w odległości 7 m. od blokady nr 14, pracownika leżącego na górnej taśmie przenośnika taśmowego PIOMA B-1000. Przez urządzenie głośnomówiące poprosił o pomoc, a ponieważ nikt się nie zgłaszał, wrócił w kierunku przodka po pomoc. Z napotkanym po drodze nadgórnikiem oraz przywołanym sanitariuszem przystąpili do akcji ratowniczej podejmując próbę ratowania pracownika leżącego na taśmie. Akcja reanimowania poszkodowanego przez pracowników, trwała przeszło godzinę, aż do przybycia lekarza, który o godz. 750 stwierdził zgon.

Nad trasą przenośnika taśmowego PIOMA B-1000, na odcinku od stacji zwrotnej do miejsca znalezienia poszkodowanego, zabudowana była, w odległości od 0.35 do 0,5 m nad górną taśmą, chłodziarka powietrza.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego była niedozwolona jazda, nieprzystosowanym do jazdy ludzi przenośnikiem taśmowym, pracownika, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na taśmie górnej przenośnika, nad którym na odcinku od stacji zwrotnej do miejsca znalezienia poszkodowanego zbudowana była chłodziarka w odległości 0,35 do 0.5 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie Decyzją z dnia 26.03.2014 r. nakazał:
 
Wstrzymanie ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej użytkowania (eksploatacji) przez przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. w Łęcznej przenośnika taśmowego PIOMA B 1000 o numerze fabrycznym 239, zabudowanego w chodniku nadścianowym ściany 1/V/391, do czasu uzyskania wymaganych odstępów ruchowych od górnej taśmy do urządzeń energomechanicznych zabudowanych nad jego trasą, uzupełnienia brakujących linek wyłączników awaryjnych w rejonie stacji zwrotnej, oraz uzyskania ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu przenośnika w obowiązującym trybie.

Ponadto Dyrektor OUG w lublinie w celu zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości zalecił:

  1. Ponownie zapoznać pracowników zatrudnianych w zakładzie górniczym, z zakazem jazdy osób na przenośnikach taśmowych, oraz wchodzenia na konstrukcję przenośników taśmowych bez zabezpieczenia stanu wyłączenia zasilania w energię elektryczna ich napędów, wg procedur obowiązujących w zakładzie górniczym. 
  2. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry