26.03.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.04.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 14/2014/EW

o wypadku uszkodzenia gałek ocznych, zaistniałym w dniu 26.03.2014 r. ok. godz. 1250 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległ ślusarz, pracownik firmy KOPEX - PBSz S.A., lat 34, pracujący w górnictwie 5 miesięcy.

Wypadek zaistniał na wieży szybowej, typu P-V o wysokości 32,4 m, szybu Janina VI. Po stronie południowo-wschodniej, w odległości ok. 17 m od osi szybu zabudowana była winda frykcyjna EPR-200, za nią w odległości 8 m ustawiony był drewniany bęben z liną prowadniczo-nośną Ø 40 mm. Lina prowadniczo-nośna Ø 40 mm przewinięta trzykrotnie przez bębny pędne windy frykcyjnej, na której były założone rolki dociskowe, prowadzona była w kierunku zrębu szybu. Po stronie południowo-zachodniej w odległości ok. 31 m od osi szybu zabudowana była wciągarka wolnobieżna typu EWP-35, na bęben której nawinięta była linka pomocnicza Ø 8 mm prowadzona poprzez dwa koła kierunkowe o średnicy Ø 900 mm zabudowane na górnym pomoście wieży, a następnie przez otwór o średnicy ok. 70 mm wypalony w poszyciu pomostu w dół do koła kierunkowego na zrębie. Linka pomocnicza Ø 8 mm przymocowana została do liny prowadniczo-nośnej Ø 40 mm sześcioma wiązaniami w odstępach co 20 do 25 cm wykonanymi jako pętle.

W dniu 26.03.2014 r., na zmianie pierwszej, na wieży szybowej i zrębie szybu Janina VI, pracownicy firmy KOPEX-PBSz S.A. wykonywali prace związane z nawinięciem liny prowadniczo-nośnej Ø 40 mm na bęben wciągarki wolnobieżnej typu EWP-35 przy pomocy windy frykcyjnej typu EPR 200. Nawijanie liny odbywało się z wykorzystaniem dwóch kół kierunkowych o średnicy Ø 900 mm, zabudowanych na górnym pomoście wieży i koła kierunkowego Ø 800 mm zabudowanego na zrębie szybu. Prace wykonywała czteroosobowa brygada pracowników pod bezpośrednim nadzorem sztygara oddziałowego mechanicznego. Dwóch pracowników przebywało na górnym pomoście wieży obok dwóch kół kierunkowych, pozostali pracownicy obsługiwali wciągarkę i windę frykcyjną. Do łączności pomiędzy pracownikami korzystano z radiotelefonów Motorola. Światło szybu zakryte było pomostem zrębowym.

Po wciągnięciu końca liny prowadniczo-nośnej na wysokość ok. 15 m od zrębu szybu, dwóch pracowników zostało skierowanych przez sztygara oddziałowego na pomost wieży do obserwacji przejścia połączenia lin przez otwór w poszyciu pomostu kół linowych i dalej przez zespół dwóch kół kierujących do wciągarki EWP-35. W chwili, gdy koniec liny znajdował się ok. 5 m poniżej pomostu kół linowych na wieży, zerwała się linka pomocnicza nad połączeniem z liną prowadniczo-nośną. Lina Ø 40 mm spadła na zrąb, a koniec linki pomocniczej w wyniku naprężenia, gwałtownie przemieścił się przez koła kierujące i uderzył pracownika, stojącego na pomoście kół kierujących, w głowę w okolice oczu, po czym spadł na zrąb szybu.

Przyczyną wypadku było uderzenie ślusarza w głowę końcem linki pomocniczej Ø 8 mm, gwałtownie przemieszczającej się, w wyniku zerwania podczas wciągania liny prowadniczo-nośnej Ø 40 mm na wieżę szybu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej zakładania lin prowadniczo-nośnych w szybie „Janina VI” i ustalił warunki wznowienia ruchu polegające na zabudowie urządzeń niezbędnych do bezpiecznego wykonywania prac związanych z nakładaniem lin prowadniczo-nośnych w szybie „Janina VI”, które są określone zapisami zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego „Technologii nawinięcia lin na bęben maszyny wyciągowej i bębny wciągarek wolnobieżnych przy pomocy windy frykcyjnej EPR 200 TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy JANINA szyb: „Janina VI” z marca 2014 r.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej zakładania lin prowadniczo-nośnych w szybie „Janina VI” może nastąpić na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego po dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry