26.05.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa 
GOW-9/gpo-105/2014

Katowice, dnia 3.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26.05.2014 r., około godziny 110 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w ścianie 510, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego KG-3, lat 42, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 510 w pokładzie 501 na poziomie 665 m. Ściana o długości 165 m i wysokości do 3,8 m, wyposażona w obudowę zmechanizowaną typu Tagor 23/46 POz, eksploatowana była w warunkach III stopnia zagrożenia tąpaniami.

W dniu 25.05.2014 r. na zmianie nocnej, w ścianie 510 nie prowadzono robót eksploatacyjnych. Sztygar zmianowy skierował do ściany czteroosobową brygadę, celem wykonania 9 otworów strzałowych w ociosie węglowym, pomiędzy sekcjami obudowy od nr 20 do nr 50, dla planowanego strzelania wstrząsowego. Na odcinku, na którym przewidywano wiercenie otworów strzałowych, brak było zabezpieczenia czoła ociosu ściany. Pracownicy wywiercili pierwszy otwór o długości 10 m i średnicy 42 mm w rejonie sekcji nr 29, ograniczając się jedynie do wykonania zabezpieczenia przed oberwaniem się brył w miejscu aktualnie prowadzonych prac. Około godziny 110, w trakcie przygotowywania stanowiska do wywiercenia kolejnego otworu w rejonie sekcji nr 32, z niezabezpieczonego ociosu ściany 510 odspoiła się bryła węgla o wymiarach 1,3 m x 0,9 m x 0,3 m, która uderzyła, przewróciła i przygniotła przodowego brygady, stojącego na trasie przenośnika ścianowego Rybnik 850. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, wyciągając go spod brył węgla. O godzinie 232, pomimo przeprowadzonej reanimacji, przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie, przewrócenie i przygniecenie pracownika do trasy przenośnika ścianowego, bryłą węgla odspojoną z niezabezpieczonego ociosu ścianowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. nakazał:
    • wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania robót strzałowych w ścianie 510 w pokładzie 501, do czasu prawidłowego zabezpieczenia ociosu ściany, zgodnie z technologią zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, we wszystkich miejscach projektowanych otworów strzałowych, 
    • zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  2. zwrócił się pismem z dnia 26.05.2014r. do kierownika ruchu zakładu górniczego o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia sekcji zwłok górnika poszkodowanego w wypadku, w celu określenia przyczyny zgonu, w tym obecności alkoholu w organizmie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry