26.07.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.08.2013 r.

INFORMACJA Nr 38/2013/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 26.07.2013 r. o godzinie 930 w zakładzie górniczym Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Czernica-Granit” należącym do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Czernica-Granit” Spółka z o.o. w Czernicy powiat świdnicki, któremu uległ górnik skalnik, lat 54, pracujący w górnictwie 30 lat.

Zakład górniczy PPU „Czernica-Granit” prowadzi wydobycie granitu w formie bloków i brył skalnych, w wyrobisku odkrywkowym - wgłębnym. Zakład górniczy pracuje tylko na zmianie I.

W dniu 25.07.2013 r. wykonane zostały roboty strzałowe metodą krótkich otworów pionowych o średnicy 32-45 mm przy użyciu prochu skalnego. Odstrzału dokonano na koniec zmiany, około godziny 1400.

W dniu 26.07.2013 r., po przeprowadzeniu kontroli przodka przez sztygara górniczego, rozpoczęto ręczny wtórny podział odspojonej ławy granitowej. Górnik skalnik stojąc na bryle granitu o wysokości około 80 cm, za pomocą ręcznej wiertarki pneumatycznej, wykonywał „gniazda” (otwory o średnicy 10-15 mm) pod kliny trójdzielne. Podczas wiercenia otworów nastąpiła detonacja materiału wybuchowego, który pozostał po wcześniej przeprowadzonych robotach strzałowych. W wyniku detonacji poszkodowany został uderzony odłamkami skalnymi i spadł z bryły doznając, urazu wielonarządowego: amputacji nogi prawej, uszkodzenie żuchwy, uszkodzenie żebra I, II i III, uszkodzenie kończyny górnej prawej oraz kończyny dolnej lewej.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie poszkodowanego odłamkami skalnymi, dynamicznie przemieszczającymi się po wybuchu nawierconych środków strzałowych oraz upadek na poziom roboczy z bryły o wys. 0,8 m.

Według wstępnych ustaleń do wypadku przyczyniły się:

  • detonacja materiału wybuchowego (niewypału), powstałego po robotach strzałowych wykonanych w dniu 25.07.2013 r., po jego nawierceniu udarową wiertarką pneumatyczną

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o wypadku mającym znamiona wypadku lekkiego, telefonicznie w dniu 26.07.2013 r.

Z uwagi na niejasne okoliczności, Dyrektor OUG w dniu 26.07.2013 r., polecił dokonanie wstępnych ustaleń na miejscu zdarzenia. Po uzyskaniu w dniu 29.07.2013 r. informacji pisemnej, dokonano oględzin miejsca wypadku ciężkiego.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Czernica-Granit”, w części dotyczącej wybierania złoża granitu na poziomie około +171 m do około +180 m w miejscu przeprowadzonych w dniu 25.07.2013 r. robót strzałowych, do czasu opracowania bezpiecznej technologii usunięcia zagrożenia związanego z powstaniem w tym rejonie niewypałów. Ponowne dopuszczenie do ruchu omawianego frontu robót może nastąpić na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry