26 07 2016 1

W stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia”, wyposażonej w dwa wentylatory typu PRJ-240/1,4, zasilane z rozdzielni 6 kV RW-02, wystąpiło chwilowe obniżenie napięcia (tzw. „przysiad napięcia”) w sieci 110 kV zasilającej zakład górniczy, co spowodowało awaryjne wyłącznie wentylatora nr 1. Próba jego ponownego włączenia nie powiodła się ze względu na brak gotowości do rozruchu, spowodowany prawdopodobnie pozostawieniem otwartych klap w kanale wentylacyjnym. W związku z przerwą w pracy stacji wentylatorów głównych wycofano ze ściany nr 229, w pokładzie 502, na poziomie 600 m,  7  pracowników bez użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych. O godz. 152 uruchomiono wentylator nr 1.

do góry