26 08 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                            Katowice, dnia 5 września 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 42/2016/EW

w sprawie wypadku (bez kwalifikacji stopnia ciężkości), zaistniałego w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 1900, w zakładzie górniczym KWB „Bełchatów” w Rogowcu, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, któremu uległ mechanik maszyn i urządzeń górniczych, lat 48, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał na przenośniku samojezdnym PGOT 5500 nr 2, na poziomie XII wyrobiska górniczego - Pole Bełchatów, podczas montażu zadaszenia nad zespołem napędowym przenośnika zrzutowego.

 Przenośnik samojezdny PGOT 5500 wyposażony jest w przenośnik odbierający i przenośnik zrzutowy. Przenośnik zrzutowy o długości około 40 m i szerokości taśmy 1600 mm posiada dwa zespoły napędowe, na wysokości około 4 m od powierzchni terenu. Każdy z zespołów napędowych jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi zadaszeniem z blachy stalowej, wspartym na podporach stalowych przykręcanych do konstrukcji przenośnika. W rejonie zespołu napędowego zamontowany jest stały podest roboczy. Zadaszenie zabudowane na wysokości około 2,5 m od poziomu podestu roboczego składa się z dwóch części.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. na zmianie II-giej - trwającej od godz. 1500 do godz. 2300 - sztygar zmianowy oddziału mechanicznego wydał 4-osobowemu zespołowi polecenie zamontowania zadaszenia nad lewym zespołem napędowym przenośnika PGOT 5500 nr 2. Do montażu zadaszenia pracownicy używali żurawia. Przykręcenie podpór elementów zadaszenia do konstrukcji przenośnika przeprowadzono z podestu roboczego. Po osadzeniu na podporach obydwóch części zadaszenia pracownik podczas ich łączenia spadł na gąsienicę przenośnika, a następnie na ziemię.

Po wypadku poszkodowany został przewieziony do szpitala w Bełchatowie, gdzie aktualnie przebywa. Wg opinii lekarskiej poszkodowany doznał złamania kości udowej prawej i urazu głowy.

Przyczyną wypadku był upadek pracownika na górną część gąsienicy przenośnika, a następnie na powierzchnię terenu, z wysokości (łącznie) około 4 m.

Poszkodowany nie stosował sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

W związku z wypadkiem Dyrektor OUG w Kielcach nakazał:

  • omówić okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku z osobami wykonującymi naprawy
    i remonty maszyn i urządzeń,
  • przeszkolić osoby wykonujące i nadzorujące naprawy i remonty maszyn i urządzeń w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na przenośnikach samojezdnych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry