26 10 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

Katowice, dnia 17 lutego 2020 r.

INFORMACJA Nr 68/2019/EW 

o pożarze podziemnym, do którego doszło w dniu 26 października 2019 r. ok. godz. 1718 , w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w rejonie Rudna Północna.

Do pożaru doszło w chodniku W-250a, przy upadowej N-3b, na poziomie 1100 m, w rejonie R-VII, w odległości około 870 m na północ od szybu R-VII kopalni „Rudna”.

W dniu 26 października 2019 r. sztygar firmy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A, realizującej roboty górnicze w rejonie filara szybu wentylacyjnego R-XI, po zakończeniu prac na zmianie II WSP przemieszczając się upadową N-2 pod szyb R-VII z jazdą ludzi, stwierdził zadymienie w wyrobisku, o czym powiadomił dyspozytora ruchu. Dyspozytor rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej i wezwał pogotowie ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. W strefie zagrożenia znajdowały się 3 osoby, które wycofały się samodzielnie drogami ucieczkowymi w kierunku szybu R-VII, poza strefę zagrożenia. Aparatów ucieczkowych nie użyto. Następnie kierowanie akcją ratowniczą przejął zawiadomiony KRZG.

Po wstępnym rozpoznaniu przeprowadzonym przez zastępy ratownicze w aparatach roboczych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, stwierdzono zarzewia pożaru we wlotach do chodnika W-250a z upadowej N-3b, zlokalizowanej pomiędzy zrobami starego pola eksploatacyjnego XX/1 oraz upadową N-3, w której zabudowany był przenośnik głównej odstawy taśmowej rejonu GG-3. Gazy pożarowe odprowadzane były drogami powietrza zużytego do szybu wentylacyjnego R-XI, zlokalizowanego ok. 3,5 km na północny-wschód od miejsc pożaru. Zastępy ratownicze przystąpiły do aktywnego gaszenia pożaru z wykorzystaniem sprzętu gaśniczego i wody z rurociągów technologicznych w warunkach atmosfery niezdatnej do oddychania. W wyrobiskach stanowiących drogi świeżego powietrza doprowadzanego od strony szybu R-VII, ulokowane były masy skalne, które zostały przebrane mechanicznie za pomocą ładowarek. Po stwierdzeniu braku przekroczeń parametrów atmosfery kopalnianej oraz braku obrazów w kamerze termowizyjnej, KA polecił prowadzić dalsze działania w miejscach odnotowanych wcześniej ognisk z wykorzystaniem samojezdnych maszyn górniczych pod kontrolą zastępów ratowniczych. Po przebraniu pogorzelisk i ich kontroli, dokonaniu pomiarów parametrów powietrza, akcję ratowniczą zakończono o godz. 1407 dnia następnego.

W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy z JRGH oraz dwadzieścia jeden zastępów z KSRG O/ZG „Rudna”, dwa zastępy z KSRG O/ZG „Lubin” i dwa zastępy z KSRG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Pracę zastępów w warunkach trudnego mikroklimatu zabezpieczał obecny w bazie ratowniczej lekarz.

Przyczyna pożaru:

Prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia w miejscach składowanych we wlotach do chodnika W-250a z upadowej N-3b odpadów, w tym odpadów pożarowo niebezpiecznych. Nie wyklucza się podpalenia.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

            W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:

eksploatacji skrzyżowania wyrobiska upadowej N-3b i chodnika W-250a wraz z wlotami skrzyżowania do czasu przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobisk i ich obudowy po zaistniałym pożarze podziemnym oraz doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia uszkodzonej ładowarki kołowo-przegubowej typu ŁK-4 1601 o numerze zakładowym 424, pozostawionej w upadowej N-3b pomiędzy chodnikiem W-250a w kierunku chodnik W-250, należącej do oddziału CC-3/C-26, wykorzystanej w trakcie prowadzonej akcji pożarowej, do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie naprawy przyłącza elektrycznego sterowania układem jazdy,
  • usunąć zagrożenie od pozostałych materiałów pożarowo niebezpiecznych stwierdzonych w chodniku W-250a przy upadowej N-3b w kierunku zrobów starego pola XX/1 oraz w kierunku upadowej N-3a, na wlotach wyrobisk K-28, K-25, W-250 przy upadowej N-3b w kierunku zrobów starego pola XX/1 oraz w chodniku N-3b na skrzyżowaniu z przecinką 10 – zgromadzonych w czasie prowadzonej akcji ratowniczej,
  • usunąć zagrożenie od nagromadzonych materiałów pożarowo niebezpiecznych stwierdzonych w: przecince 4 przy wyrobisku taśmowym – upadowej N-3, chodniku
    W-249a pomiędzy upadową N-3b w kierunku upadowej N-3 oraz we wnękach z tego chodnika,
  • przeprowadzić kontrole wyrobisk w rejonie przyległym do zabudowanych tras przenośników taśmowych pod kątem zalegania w nich materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • przeprowadzić szkolenie załogi na okoliczność postępowania z materiałami pożarowo niebezpiecznymi, w kontekście zaistniałego zdarzenia,
  • przeprowadzić dodatkowe kontrole załogi zatrudnianej w wyrobiskach O/ZG „Rudna” na okoliczność posiadania przy sobie środków do wzniecania ognia,

w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry