godło Polski
PL EN

26.11.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-21/gem-26/2010

Katowice, dnia 7.12.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 21/2010 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26.11.2010 r. ok. godz. 2110 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K.W.K „Budryk” w Ornontowicach, w szybie II, któremu uległ cieśla szybowy - pracownik firmy „KOPEX” – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu, podczas wykonywania robót szybowych z pomostu wiszącego znajdującego się w szybie na głębokości ok. 820 m.

Szyb II jest szybem wydechowym, w obudowie betonowej, przekroju okrągłym o średnicy 9 m i głębokości 1158 m. W szybie II wykonywane były przez firmę „KOPEX” – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu roboty przygotowawcze w związku z planowanym czyszczeniem rząpia szybu. Dla wykonania ww. zadania w szybie II zainstalowane zostały dwa kubłowe górnicze wyciągi: wyciąg główny i wyciąg awaryjny. W szybie zabudowany był pomost wiszący - rama napinająca, zawieszony na czterech linach prowadniczo-nośnych Ø 36 mm, przemieszczany za pomocą wciągarek wolnobieżnych typu ŁPE-18, zabudowanych na powierzchni obok szybu. Pomost wiszący wykonany był jako dwupodestowy, z podestami ażurowymi, między którymi odległość wynosiła 5,89 m. Prace w szybie prowadzone były, z pomostu wiszącego, od zrębu szybu w dół, według zatwierdzonej przez KRZG KWK „Budryk” „Technologii zabudowy rurociągu technologicznego sprężonego powietrza Ø 50 mm i okapowego Ø 150 mm oraz demontaż rurociągów Ø 150 mm wody pitnej i ociekowej w szybie II JSW S.A. KWK „Budryk”.

W dniu 26 listopada 2010 r. na zmianie C, rozpoczynającej się o godz. 1800, pięcioosobowa brygada szybowa firmy „KOPEX” – PBSz S.A. zatrudniona była do montażu rurociągu sprężonego powietrza Ø 50 mm, po stronie południowo - zachodniej szybu. Prace polegały na montażu rurociągu z górnego piętra pomostu wiszącego. Sukcesywnie wraz z postępem robót montażowych pomost wiszący był przemieszczany w dół.

Około godz. 2110, podczas wykonywania prac związanych z przygotowaniem do przemieszczenia pomostu wiszącego, znajdującego się na głębokości 820 m, cieśla szybowy przebywający na dolnym piętrze pomostu wiszącego, po stronie południowo - wschodniej szybu, w miejscu pracy nie chronionym przed spadającymi przedmiotami z góry, prawdopodobnie uderzony został w głowę spadającym nawisem solnym, oderwanym od obudowy szybu. Poszkodowany doznał urazu głowy – złamania podstawy czaszki. O godzinie 2225 lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Ustalanie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku śmiertelnego prowadzi Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał przedsiębiorcy wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonywania robót szybowych w szybie II z pomostu wiszącego, do czasu opracowania: technologii bezpiecznego usuwania nawisów solnych powyżej 820 m oraz technologii montażu rurociągu technologicznego sprężonego powietrza Ø 50 w szybie II, zapewniającej pracownikom wykonującym prace, ochronę przed spadającymi przedmiotami z góry.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry