26.11.2014

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa Otworowego

i Wiertnictwa    

                                                                             Katowice, dnia 8.12.2014 r.

GOW-21/gem-204/2014

 

I N F O R M A C J A   Nr 21/2014 śm./EW

 w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 26 listopada 2014r. o godz. 2215 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” ruch Szczygłowice w Knurowie, któremu uległ płuczkarz oddziału JMW1-Sz, lat 52, pracujący w górnictwie 33 lat.

 

     Wypadek zaistniał w budynku płuczki Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) na poziomie +27,0 m, w rejonie stacji zwrotnej przenośnika taśmowego typu Gwarek B1200  o numerze kopalnianym 425.

     W budynku płuczki ZPMW urobek spod przesiewczy typu CDR transportowany był 5 przenośnikami taśmowymi typu B1200, do podajnika wibracyjnego typu Mifama. W północno zachodniej części budynku płuczki (pomieszczenie miało wysokość 4,0 m),  zabudowany był przesyp z przenośnika taśmowego numer 417 na prostopadły do niego przenośnik numer 425. Przy stacji zwrotnej przenośnika nr 425 zabudowany był ciąg schodów o szerokości 1,05 m. Pod wysięgnikiem przenośnika numer 417, w odległości około 1,35 m od stacji zwrotnej przenośnika numer 425 w posadzce wykonany był prostokątny otwór i zsuwnia stalowa służąca do kierowaniu przepadu urobku z przesypu na niższy poziom budynku. W odległości 1,35 m od bębna stacji zwrotnej przenośnika nr 425, pod dolną taśmą, zabudowany był krążnik o średnicy 0,25 m i długości 1,4 m, służący do zwiększenia powierzchni opasania bębna stacji zwrotnej i odciskał dolną taśmę na wysokość 0,67 m od posadzki pomieszczenia. Wzdłuż trasy przenośnika nr 425, po obu stronach zabudowane były linki blokad wyłączników awaryjnych, a nad stacją zwrotną pod stropem zabudowany był punkt świetlny.

     W dniu 26 listopada 2014 r. na zmianie „B” sztygar zmianowy oddziału JMW1-Sz skierował jednego z płuczkarzy oddziału JMW1-Sz do obsługi przesiewaczy, współpracującego z nimi  układu 5 przenośników taśmowych oraz podajnika wibracyjnego typu Mifama. Pracownik ten samodzielnie obsługiwał powierzone mu urządzenia. W rejonie przesypu z przenośnika numer 417 na przenośnik numer 425 nagromadzone były niewielkie ilości urobku. O godzinie 2030 sztygar zmianowy oddziału JMW1-Sz przechodził wzdłuż trasy przenośnika taśmowego nr 417 i po raz ostatni kontrolował pracę płuczkarza skierowanego do obsługi przesiewaczy 8.03 i 8.04. Około godziny 2200 do budynku płuczki ZPMW na poziom +27 m w rejon stacji zwrotnej przenośnika numer 425 przyszedł płuczkarz oddziału JMW1-Sz zatrudniony na zmianie nocnej. Przenośniki nr 417 i 425 były zatrzymane. Płuczkarz zauważył pracownika, który klęczał na posadzce pod dolną taśmą przenośnika numer 425 w rejonie przesypu z przenośnika nr 417. Lewa ręka i częściowo klatka piersiowa tego pracownika były wciągnięte i zgniecione pomiędzy dolną taśmą a krążnikiem, który odciskał taśmę przed bębnem stacji zwrotnej. Płuczkarz pobiegł do biura oddziału JMW1-Sz i powiadomił o wypadku sztygara dozorującego zmianę popołudniową i sztygara dozorującego zmianę nocną. Sztygarzy zmianowi z płuczkarzem uwolnili poszkodowanego spod dolnej taśmy, a przybyły na miejsce lekarz po akcji reanimacyjnej o godzinie 2215 stwierdził jego zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było zgniecenie lewej ręki i części klatki piersiowej płuczkarza, wciągniętych pomiędzy dolną taśmę a krążnik, który odciskał taśmę przed bębnem stacji zwrotnej przenośnika typu Gwarek B 1200 numer 425.

 W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku śmiertelnego Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał przed ponownym uruchomieniem przenośników taśmowych typu B1200 numer 417 i 425 zabudowanych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla na poziomie +27,0 m usunąć urobek nagromadzony w rejonie przesypu tych przenośników.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry