26 11 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                       

 Katowice, dnia 2 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 82/2019/EW 

o niebezpiecznym zdarzeniu – znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałego w dniu 26.11.2019 r. około godz. 940 w odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Sieciechowice”, należącym do „BRUK-BET” Sp. z o.o.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Sieciechowice” prowadzona jest jednym piętrem znad i spod lustra wody przy użyciu koparek. Wydobyty urobek składowany jest „na odkład” na składowiska tymczasowe. Roboty udostępniające prowadzone są przy użyciu koparek, a zebrany nadkład odstawiany jest samochody samowyładowczymi.

Miejsce znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) kaliber 122 mm długości 50-60 cm, prawdopodobnie pochodzącego z okresu I Wojny Światowej znajdowało się przy zachodniej granicy obszaru górniczego „Sieciechowice IV” w odległości około 40 m od krawędzi basenu eksploatacyjnego.

W dniu 26.11.2019 r. na zmianie I rozpoczynającej się o godz. 600 wykonywano prace związane ze zdejmowaniem nadkładu z użyciem koparki hydraulicznej LIEBHERR 944. Około godz. 940 podczas wykonywania prac w części zachodniej obszaru górniczego „Sieciechowice IV”, polegających na wyrównywaniu poziomu po zdjęciu nadkładu (około 50 cm) operator koparki zauważył pocisk artyleryjski - niewybuch.  O znalezisku poinformowano telefonicznie osobę dozoru kopalni, która poleciła wszystkim znajdującym się w pobliżu „znaleziska” wycofać się na bezpieczną odległość min. 100 m. Fakt znalezienia pocisku osoba dozoru ruchu zgłosiła telefonicznie pod numer alarmowy 112 oraz kierownikowi ruchu zakładu górniczego. Do czasu przyjazdu Policji operatorzy koparek, w odległości ok. 120 m od miejsca ujawnienia pocisku, zabezpieczali wejście i wjazd  na drogę dojazdową. Około godziny 1030 na miejsce zdarzenia przyjechała Policja, która przejęła nadzór nad zabezpieczeniem i wygrodzeniem terenu wokół niewybuchu.

W dniu 27.11.2019 r. w godzinach 1055 – 1115 patrol saperski z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie usunął pocisk z terenu wyrobiska.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Sieciechowice” w części dotyczącej prowadzenia robót udostępniających w obszarze górniczym „Sieciechowice IV” w związku ze znalezieniem niewybuchu podczas prowadzenia robót udostępniających, do czasu:

  1. Usunięcia zagrożenia przez wyspecjalizowane służby.
  2. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem zdejmowania nadkładu prowadzonego w ramach udostępniania złoża Sieciechowice do głębokości nie mniejszej niż 1,20 m,
  3. Opracowania i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego stosownej instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy przy zdejmowaniu nadkładu, uwzględniającej możliwość znalezienia niewybuchów.
  4. Przeprowadzenia szkoleń pracowników zakładu górniczego, a w przypadku zlecania tego typu prac również pracowników podmiotu wykonującego prace w ruchu zakładu górniczego, w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy przy zdejmowaniu nadkładu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry