26 12 2017

W upadowej J-8, przecinka P-10, na poziomie 1020 m, zaistniał samoistny wstrząs górotworu o energii E=1,2x108J, który spowodował tąpnięcie. W zagrożonym rejonie nie przebywali pracownicy. Skutki wstrząsu to:

  • zniszczenie wyrobiska taśmowego J-7 pomiędzy przecinką 9/J-7 i chodnikiem T-234a,
  • urobienie ociosów do 0,5 m wraz z ich obsypaniem oraz wypiętrzenie spągów do 0,5 m w obszarze zawartym pomiędzy przecinką 9/J-7 i chodnikiem T-234a,
  • obsypanie ociosów w obszarze zawartym pomiędzy pochylniami J-6 do J-8 i przecinką 10 oraz chodnikiem T-232a i wiązką chodników T-233b, W-233a.
do góry