27 07 2022

W wyniku awarii sterownika centrali telemetrycznej typu CMC-3MS, nastąpił brak pomiarów z 54 czujników metanometrycznych. Około jednej godziny trwał brak zasilania wentylatorów lutniowych w zagrożonych wyrobiskach, z których, w kierunku szybów wdechowych, wycofano 81 pracowników. W czasie awarii wentylatory główne zakładu pracowały bez zakłóceń. Część wyłączonych czujników przełączono na wolne tory pozostałych szaf telemetrycznych centrali CMC-3MS. Po wymianie uszkodzonego sterownika o godz.1320 uruchomiono centralę. Po usunięciu awarii czujniki nie wskazywały przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach. W zdarzeniu nie odnotowało wypadków.

do góry