27_09_2020

Wyższy Urząd Górniczy
DepartamentWarunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 7 października 2020 r.

INFORMACJA Nr 44/2020/EW
w  sprawie wypadku (bez kwalifikacji), zaistniałego  w dniu 27.09.2020 r. ok. godz. 1254 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ nadsztygar robót szybowych Mikołowskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Budowlanych „GÓRBUD” Sp. z o.o.

Wypadek zaistniał w szybie I w rejonie dźwigarów nr 231-232, po stronie południowej. Szyb I jest szybem wdechowym, wydobywczym, dwuprzedziałowym z poziomami wydobywczymi: przedział wschodni - poz. 838 m i przedział zachodni - poz. 713 m. Szyb o głębokości 936,65 m i średnicy 7,2 m wykonany jest  w obudowie betonowej. Podziałka zabudowy elementów zbrojenia szybowego wynosi 3 m. W szybie eksploatowane są dwa górnicze wyciągi szybowe w przedziałach wschodnim i zachodnim.  MPRGiB „GÓRBUD” Sp. z o.o. wykonuje w szybie I roboty związane z zabudową rurociągu wodnego ppoż. DN 200 od zrębu do poz. 950 m. Roboty prowadzone są w oparciu o technologię i organizację robót opracowaną przez MPRGiB „GÓRBUD” Sp. z o.o. i zatwierdzoną przez zastępcę kierownika ruchu zakładu górniczego KWK „Borynia-Zofiówka” w dniu 20.05.2020 r.

W dniu 27.09.2020 r. w szybie wykonywane były roboty związane z zabudową podpory głównej nowobudowanego rurociągu ppoż. DN 200 - dźwigar NP 500, pomiędzy dźwigarami szybowymi nr 231 i 232. Prace wykonywane były m. in. z pomostu roboczego technologicznego wykonanego na poz. dźwigara nr 232. Dla wykonania robót  montażowych dźwigara NP 500 (dźwigar dzielony) zdemontowano wcześniej dźwigar rozporowy na poz. dźwigara nr 231. Roboty wykonywane były przez czteroosobową brygadę szybową MPRGiB „GÓRBUD” Sp. z o.o. oraz sygnalistę szybowego zakładu górniczego, pod nadzorem nadsztygara robót szybowych firmy. W czasie prac do porozumiewania się wykorzystywano urządzenie do bezprzewodowego nadawania sygnałów ECHO-P.

Po zabudowie dźwigara podpory głównej, dwuosobowy zespół pracowników (w tym nadsztygar robót szybowych) stojąc na górnej półce dźwigara NP 500 zabudowali dźwigar rozporowy. Podczas tych czynności pracownicy zabezpieczeni byli sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości - linki bezpieczeństwa zamocowane do elementów zbrojenia szybowego. Po zakończeniu robót wszyscy pracownicy brygady szybowej, wraz z nadsztygarem, weszli na stopę skipu nr 2 górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu. 

Nadsztygar przechodząc z miejsca pracy na stopę skipu, nie odpiął linki bezpieczeństwa od zbrojenia szybowego, wszedł na stopę skipu oraz wydał polecenie jazdy na zrąb szybu. Sygnalista nadał sygnał do jazdy w górę. W czasie przemieszczania się skipu, nadsztygar został wyciągnięty ze stopy skipu do szybu. Sygnalista nadał sygnał „stój” i skip zatrzymał się kilka metrów powyżej dźwigara szybowego 231. Nadsztygar zawieszony na lince bezpieczeństwai rozwiniętym amortyzatorze wspierał się na dźwigarze rozporowym nr 231. Sygnalista  nadał sygnał do jazdy w dół do miejsca, w którym możliwe było wciągnięcie poszkodowanego na stopę skipu. Następnie brygada szybowa wraz z poszkodowanym wyjechała na zrąb szybu. Po udzieleniu pomocy w kopalnianym punkcie pierwszej pomocy, poszkodowany został przewieziony karetką pogotowania do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Przyczyną zaistniałego wypadku było niewłaściwe stosowanie przez nadsztygara robót szybowych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.


Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry