27_10_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 9 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 48/2020/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 27 października 2020 r. o godzinie 1950 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału ED-1z.

 Wypadek miał miejsce w chodniku nadścianowym B-3a w pokładzie 407/1, w odległości około 350 m od pochylni B-3, przy wyłączniku stycznikowym ognioszczelnym typu WSA-1.130.

Pokład 407/1 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wyrzutem gazów i skał, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i I stopnia zagrożenia tąpaniami. Chodnik nadścianowy B-3a, wykonany w obudowie typu ŁPC Bor V32/12/4, przewietrzany był opływowym prądem powietrza i zaliczony do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. W wyrobisku, w odległości około 406 m od pochylni B-3, zabudowano pompę typu PSZ-65D4z zasilaną napięciem 1000 V ze stacji transformatorowej typu EH-d32-1000/6,0/1,0/4/03 poprzez wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA-1.130. Stacja transformatorowa zasilana była z pola rozdzielczego nr 9 w rozdzielni 6 kV „S” poz. 900.

W dniu 27 października 2020 r. na zmianie „C” rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału ED-1z udał się do chodnika nadścianowego B-3a w pokładzie 407/1. Do tego chodnika skierowano także 2 pracowników oddziału W-4z. Około godziny 1950, podczas kontroli instalacji elektrycznej pompy PSZ-65D4z, sztygar zmianowy oddziału ED-1z otworzył będący pod napięciem 1000 V wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA-1.130 zasilający pompę. W tym czasie doszło do zwarcia w komorze głównej tego wyłącznika, a powstały łuk elektryczny poparzył sztygara. W wyniku zadziałania zabezpieczenia w polu rozdzielczym nr 9 w rozdzielni 6 kV „S” poz. 900 zasilanie wyłącznika zostało odłączone.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzieliło 2 pracowników oddziału W-4z pracujących w chodniku nadścianowym B-3a, którzy słysząc huk i wołanie o pomoc udali się w miejsce zdarzenia.

Pracownicy oddziału W-4z ugasili palący się wyłącznik typu WSA-1.130, a następnie wyprowadzono poparzonego sztygara do pochylni B-3, skąd przetransportowany został pod szyb II na poziomie 900. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz, a następnie został on przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W opinii lekarz stwierdził: „oparzenie termiczne (łuk elektryczny)? twarzy, uszu, prawego przedramienia - rumień I st. oraz prawej dłoni i lewego kciuka - skóra odwarstwiona II st.”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o wypadku w dniu 27 października 2020 r. o godzinie 2049.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym było zwarcie w komorze głównej, będącego pod napięciem 1000 V wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego, podczas jego otwarcia w celu kontroli instalacji elektrycznej zasilającej pompę.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji instalacji elektrycznej, w chodniku nadścianowym B-3a w pokładzie 407/1, zasilającej pompę typu PSZ-65D4z z wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego typu WSA-1.130 o numerze fabrycznym 1624/2013, zasilanego ze stacji transformatorowej typu EH-d32-1000/6,0/1,0/4/03 o numerze kopalnianym 272. Wznowienie eksploatacji przedmiotowej instalacji uwarunkował wymianą wyłącznika stycznikowego, usunięciem doziemienia na połączeniu przewodu YnOGYekm 3x10 mm2 z przewodem YnOGYekm 3x4 mm2, zasilającym pompę oraz wykonaniem odbioru technicznego instalacji przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Nakazał zabezpieczyć do badań wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA-1.130 o numerze fabrycznym 1624/2013 oraz zabezpieczenia elektroenergetyczne stacji transformatorowej typu EH-d32-1000/6,0/1,0/4/03 o numerze kopalnianym 272, to jest: zabezpieczenie upływowe centralne typu EH-C10K o numerze fabrycznym 110064, dwa przekaźniki upływowe blokujące typu EH-PUB o numerach fabrycznych 86/2009 i 023210, 4 przekaźniki nadmiarowo-prądowe typu LH-86/2.1 o numerach fabrycznych 110054, 110055, 110056 i 110057.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry