27.01.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2009/EW

o wypadku urazu głowy, zaistniałym w dniu 27.01.2009 r. o godz. 2230 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Górniczy „Piekary" w Piekarach Śląskich.

Wypadek zaistniał w drążonym chodniku 1R, w warstwie przystropowej pokładu 510 na poziomie 660 m. Pokład 510 o grubości od 7,5 m do 8,0 m i nachyleniu od 3° do 5°, niemetanowy, zaliczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik 1R drążono za pomocą kombajnu chodnikowego typu AM-50z, w obudowie typu ŁP9/V29/A stawianej w odstępach co 0,8 m i stabilizowanej rozporami dwustronnego działania typu rurowego V29. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane zaczepowe. Wyrobisko przewietrzano wentylacją ssącą przy użyciu lutniociąg metalowego o średnicy 800 mm. Do dnia 27.01.2009 r. chodnik 1R wykonano na odcinku o długości 243 m.

W dniu 27.01.2009 r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godz. 1830, do drążenia chodnika 1R skierowano 20 pracowników w tym do przodka 5 osobowy zespół pracowników oddziału GRP-8. Około godziny 2230 górnicy w przodku zabudowywali drugie odrzwia obudowy chodnikowej na tej zmianie. Po stronie północnej, jeden z pracowników podtrzymywał łuk ociosowy w celu zabudowy zamków łączących ten element z łukiem stropnicowym umieszczonym w uchwycie na organie kombajnu. Podczas tych czynności nastąpiło odspojenie się brył węgla z północnego ociosu wyrobiska, co spowodowało przemieszczenie się podtrzymywanego przez górnika łuku ociosowego, którym uderzony on został w głowę. Według wstępnej opinii lekarskiej sporządzonej w dniu 27.01.2009 r. o godz. 2320, pracownik doznał stłuczenia i zranienia policzka prawego oraz wystąpił krwotok do prawego oczodołu.

W dniu 28.01.2009 r. o godz. 1100, po badaniach przeprowadzonych w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, sporządzona została druga opinia lekarska, według której poszkodowany doznał: urazu zmiażdźeniowego okolicy oczodołowej prawej, złamania bocznej, przyśrodkowej i dolnej ściany oczodołu prawego oraz złamania wieloodłamowego przedniej, bocznej i przyśrodkowej ściany zatoki szczękowej.

W związku z tym kierownik ruchu zakładu górniczego w dniu 28.01.2009 r. o godz. 1145 powiadomił OUG w Gliwicach o zaistniałym wypadku.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika w głowę przemieszczającym się łukiem ociosowym obudowy chodnikowej, spowodowane odspojeniem się brył węgla z ociosu.

Badania powypadkowe w zakresie wyników oględzin miejsca zdarzenia, prowadzone będą przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach z wykorzystaniem materiałów zebranych przez pracowników służby bhp kopalni na podstawie przepisów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry