27 02 2016 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                

Katowice, dnia 4 marca 2016  r.

 

 INFORMACJA Nr 8/2016/EW

 w sprawie wypadku - uszkodzenie kręgosłupa, zaistniałego w dniu 27.02.2016 r. o godzinie 1110 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w chodniku 124 w pokładzie 510 na poziomie 500 m, któremu uległ ślusarz oddziału MD-3, lat 35, pracujący w górnictwie 5 lat.

 Wypadek zaistniał w chodniku 124 w pokładzie 510 na poziomie 500 m, w wyrobisku podścianowym zbrojonej ściany 124.

W dniu 27.02.2016 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600 kierownik oddziału MD-3 wyznaczył m.in. trzyosobową brygadę ślusarzy do wykonywania prac w zbrojonej ścianie 124. Jednym z wyznaczonych zadań była zabudowa dwóch szyn kolejki podwieszanej typu Pioma P-80 pod stropem chodnika 124,  równolegle do osi wyrobiska, bezpośrednio przed frontem zbrojonej ściany. Szyny docelowo planowano wykorzystać do tymczasowego podwieszenia elementów montowanego napędu przenośnika ścianowego typu Rybnik 850. W celu zabudowy szyn pracownicy wykonali prowizoryczny pomost roboczy złożony z kilku połączonych ze sobą połowic drewnianych, który jednym końcem wsparli na rurociągu o średnicy 200 mm zabudowanym po stronie południowej wyrobiska, a z drugiej strony podwiesili do obudowy chodnikowej za pomocą łańcucha technicznego. Na tak wykonanym pomoście ślusarz rozpoczął zabudowę zawiesia przeznaczonego dla podwieszenia szyny do obudowy chodnikowej. Pracownik w trakcie prowadzonych robót, przebywając na niestabilnym pomoście roboczym, w wyniku utraty równowagi upadł z wysokości ok. 2 m na trasę przenośnika podścianowego zgrzebłowego.  

Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, wytransportowano na powierzchnię i przewieziono do szpitala, gdzie po przeprowadzonych badaniach stwierdzono uraz kręgosłupa – złamanie kręgu L1.  

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku był upadek pracownika z wysokości ok. 2 m na trasę przenośnika zgrzebłowego, w wyniku utraty równowagi podczas wykonywania prac na prowizorycznym pomoście roboczym.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, wstrzymał ruch zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w części dotyczącej prowadzenia prac na skrzyżowaniu chodnika 124 z przecinką ściany 124 w pokładzie 510 na poziomie 500 m, związanych z montażem napędu głównego przenośnika ścianowego typu Rybnik 850, do czasu:

  • ustalenia bezpiecznego sposobu wykonywania robót związanych z montażem napędu głównego przenośnika ścianowego typu Rybnik 850, uwzględniając możliwość wykorzystania szyn kolejki do tymczasowego podwieszania elementów montowanego napędu przy wykorzystaniu wciągarek łańcuchowych,
  • ponownego zapoznania pracowników oddziału MD-3 z ustaleniami instrukcji budowy pomostów roboczych do prac na wysokości.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

.

do góry