27 02 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                            

Katowice, dnia 6 marca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 11/2017/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie), zaistniałym w dniu 27.02.2017 r. o godzinie 700, w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach, w ścianie
VII-E-E1 w
pokładzie 703/1, któremu ulegli pracownicy oddziału G 3-R: - górnik, lat 34, pracujący w górnictwie 5 lat, - ślusarz, lat 41, pracujący w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie VII-E-E1 w pokładzie 703/1, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem 6a-E-E1, na odcinku z obudową indywidualną.

Pokład 703/1 w partii E1 zaliczono do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, III stopnia zagrożenia tąpaniami oraz II grupy samozapalności, zaś wyrobiska w rejonie ściany VII-E-E1 do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana przewietrzana była sposobem na „U”. Wyposażenie ściany stanowiły: sekcje obudowy zmechanizowanej Hydrotech-Piast 15/31 POz - 41 sztuk, Hydrotech 13/34 POz - 92 sztuki, Fazos 12/34 POz/BSN - 4 sztuki, kombajn ścianowy typu KGE-710FM oraz przenośnik ścianowy typu Rybnik-750. Odcinek ściany, przyległy do chodnika 6a-E-E1, wykonany był w obudowie indywidualnej, którą stanowiły dwie stropnice stalowe KS/KO 21 o długości 4m, podparte sześcioma stojakami typu SHC. Wysokość ściany w miejscu wypadku wynosiła 2,2m, nachylenie podłużne -60, a nachylenie poprzeczne 40.

Do zasilania urządzeń małej mechanizacji i do rozpierania stojaków SHC na wlocie do ściany wykorzystywana była magistrala wysokociśnieniowa dn 25, poprzez trójnik dn 13 i dwa zawory odcinające dn 10 z podłączonymi wężami, jeden o długości 8m i drugi o długości 3,1m.

W dniu 27.02.2017 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 430, ściana obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G 3-R, skierował między innymi trzyosobowy zespół pracowników: przodowego, górnika i ślusarza do prac związanych z przygotowaniem dolnego odcinka ściany do postępu. Po przyjściu na miejsce pracy przodowy polecił górnikowi i ślusarzowi poprawić rozparcie stojaków obudowy indywidualnej. O godzinie 700, po podłączeniu pistoletu zasilającego do dłuższego węża, jeden z członków zespołu omyłkowo otworzył zawór, do którego podłączony był krótszy odcinek węża z wolną końcówką. W wyniku tego doszło do niekontrolowanego wypływu emulsji, zabiczowania węża oraz rażenia dwóch pracowników emulsją pod ciśnieniem i końcówką węża. Po zamknięciu zaworu, poszkodowanym pierwszej pomocy udzielili przodowy i obsługujący przenośnik ścianowy, którzy w momencie zaistnienia wypadku przebywali na stanowisku obsługi przenośnika ścianowego, tj. w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 5.

Poszkodowani w towarzystwie osoby dozoru i przodowego udali się na wyjazd o własnych siłach, a następnie do punktu opatrunkowego.

W wydanych opiniach lekarz stwierdził: u górnika: „Uraz prawej części twarzy,” u ślusarza: „Uraz w okolicy prawej powieki górnej.”

Poszkodowani zostali przetransportowani do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 27.02.2017 r. o godzinie 1000.

Przyczyną wypadku zbiorowego było rażenie dwóch pracowników emulsją pod ciśnieniem oraz końcówką węża w wyniku omyłkowego otwarcia przez pracownika zaworu odcinającego w instalacji wysokociśnieniowej, z podłączonym wężem z wolną końcówką.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry