27 03 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

    Katowice, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 6/2019śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 1345 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ górnik oddziału G-6, lat 33, pracujący w górnictwie 10 lat.

Wypadek miał miejsce w przygotowywanej do likwidacji ścianie W-1a w pokładzie 362/1 na poziomie 830 m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 102.

W partii W-1, nieskłonny do tąpań pokład 362/1 o grubości od 1,69 m do 2,45 m i nachyleniu od 2° do 12°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i II stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana W-1a o długości 215 m i wysokości od 1,7 m do 2,5 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami W-2a i W-1. Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem W-1 w ilości 1050 m3/min. Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu KGE-710FM, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu JOY AFC (PZS) oraz 141 sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym 5 sekcji skrajnych typuHYDROTECH BW 14/34 POz/S oraz 136 sekcji liniowych typu HYDROTECH BW-14/34 POz. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika W-2a.

W dniu 14 marca 2019 r. zakończono normalny bieg ściany i rozpoczęto prace związane z przygotowaniem jej do likwidacji. Prace te prowadzono na podstawie „Technologii wykonania kanału likwidacyjnego ściany W-1a w pokł. 362/1” z dnia 15 marca 2019 r., zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego

Zgodnie z ustaleniami tej technologii obudowę ostateczną przedziału transportowego (kanału likwidacyjnego) o wysokości 3,0 m i docelowej szerokości 2,8 m powinny stanowić stropnice stalowe z profilu V29 lub V32, budowane co 0,75 m, po dwie na każdej sekcji obudowy zmechanizowanej, wsparte jednym końcem na stropnicach zasadniczych rozpartych sekcji obudowy zmechanizowanej, a drugim na zabudowanych od strony ociosu stojakach drewnianych.

Do dnia 27 marca 2019 r. przedział transportowy wykonany został na odcinku od sekcji nr 141 do sekcji nr 122. Układy przesuwne sekcji obudowy zmechanizowanej odłączone były od trasy przenośnika ścianowego od sekcji nr 141 do sekcji nr 103.

W dniu 27 marca 2019 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału G-6 skierował do ściany zespół 20 pracowników, w tym 2 do rozłączania układów przesuwnych sekcji obudowy zmechanizowanej od trasy przenośnika ścianowego od sekcji nr 102 w kierunku chodnika W-2a oraz 3 do zabezpieczania stropu przy sekcji nr 100. Ponadto do ściany skierowano 2 ślusarzy hydraulików z oddziału MD-3.

Około godziny 1330 dwuosobowy zespół górników przystąpił do odkręcenia, za pomocą klucza hydraulicznego, nakrętki zabezpieczającej sworzeń Ø60 przed wysunięciem z połączenia sekcji nr 102 z trasą przenośnika ścianowego. Prace te wykonywane były w taki sposób, że jeden z górników leżąc na spągu pod nadstawką przenośnika, w przestrzeni pomiędzy jego trasą a spągownicami sekcji 102, obsługiwał klucz hydrauliczny. W tym czasie drugi z górników za pomocą rozdzielacza zabudowanego przy sekcji nr 103 sterował układem hydraulicznym przesuwnika sekcji nr 102, celem przeciwdziałania obracaniu się demontowanego sworznia w połączeniu.

W związku z tym, że nakrętki nie można było odkręcić czynność rozłączania układu przesuwnego sekcji nr 102 od trasy przenośnika ścianowego przerwano. O godzinie 1345, w nieustalonych okolicznościach, doszło do przesunięcia sekcji nr 102 w kierunku przenośnika ścianowego i dociśnięcia górnika spągownicą do nadstawki przenośnika ścianowego. Będący w pobliżu ślusarz hydraulik, sterując układem przesuwnym cofnął ją uwalniając poszkodowanego, a górnicy wykonujący prace przy sekcji nr 100 udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany był przytomny i skarżył się na ból w klatce piersiowej. Następnie ułożono go na noszach i wytransportowano na powierzchnię do punktu pomocy medycznej, gdzie opiekę na nim przejął zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. W trakcie przygotowywania poszkodowanego do transportu stracił on przytomność. Przeprowadzona akcja reanimacyjna zakończyła się niepowodzeniem. O godzinie 1610 lekarz stwierdził zgon górnika.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony w dniu 27 marca 2019 r.: o wypadku o godzinie 1425, o śmierci górnika o 1610.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie górnika spągnicą sekcji obudowy zmechanizowanej do nadstawki przenośnika zgrzebłowego ścianowego.

Dotychczas nie ustalono przyczyny przesunięcia się sekcji obudowy zmechanizowanej.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję z dnia 27 marca 2019 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonania przedziału transportowego (kanału likwidacyjnego) ściany W-1A w pokładzie 362/1 na poziomie 830 m. Wznowienie ruchu tej części zakładu górniczego uwarunkowano:

  • usunięciem nieprawidłowości w zakresie sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej typu HYDROTECH BW 14/34 POz o numerach kolejnych w ścianie 101, 102 i 103,
  • dokonaniem odbioru technicznego układów sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej w ścianie W-1a w pokładzie 362/1 przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry