27.05.2009

W komorze K-18/pas p-20 w polu G w oddziale G-23 na poziomie 810 m nastąpiło odprężenie spowodowane wstrząsem o energii E=1,9 x 107 J. W wyniku odprężenia 5 pracowników uległo wypadkom lekkim. Ze strefy zagrożenia wycofano 12 osób.

do góry