27.06.2011

W przodku chodnika podścianowego 1/VII, w pokładzie 385/2, na poziomie 990m, oddziale GRP-2, przodowy brygady dwuosobowej, wykonującej wykładkę mechaniczną, spowodował załączenie pompy PT-35 z niesprawnym sterownikiem kierunku obrotów (rozdzielacz), przesterowanym na podawanie spoiwa, w wyniku czego nastąpiło zabiczowanie końcówki węża z lancą i wyrzucenie pozostałego spoiwa z węża, które uderzyło górnika wykonującego w tym czasie prace związane z rozbijaniem kęsów ponadgabarytowych zrzucanych z zespołu podajników taśmowych typu SIGMA. Poszkodowany górnik doznał zanieczyszczenia oka spoiwem i uraz oka.

do góry