27.07.2012

O godz. 526 nastąpiło awaryjne wyłączenie dwóch central metanometrycznych, komputera nadrzędnego SEMF, spowodowane uszkodzeniem zasilania awaryjnego UPS. O godz. 543, poprzez dokonanie obejścia serwisowego, przywrócono zasilanie ww. urządzeń. Po przywróceniu zasilania stwierdzono uszkodzenie sterownika centrali metanometrycznej CMC-3MS. Do godz. 810 pracownicy firmy serwisującej system metanometrii wymienili uszkodzony sterownik. Zasilanie UPS zostało wymienione po godz. 2230. Awaria spowodowała wyłączenie zasilania w wyrobiskach. Nie było konieczności wycofania załogi .

do góry