27 07 2016 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                

Katowice, dnia  3 sierpnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 35/2016/EW

 o zawale i wypadku lekkim, zaistniałym w dniu 27.07.2016 r., ok. godz. 1300, w piętrze G5W pola G oddziału G-32 w KGHM Polska Miedź S.A.  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

 Do zawału stropu i wypadku doszło w komorze K-31 z pasa P-100, podczas robót likwidacyjnych, prowadzonych w piętrze G5W, zlokalizowanym w północnej części OG „Polkowice I”, na poziomie 600 m. Złoże rudy miedzi wybierane było systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Calizna rozcinana była na filary o wymiarach 7x10 m. Złoże rud miedzi w rejonie prowadzonych robót górniczych zostało zaliczone do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy III i II skał stropowych, a skały spągu do klasy III. Dla robót eksploatacyjnych zostały opracowane (zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego): projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji. Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowana była obudowa kotwiowa rozprężna o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m.

Ok. godz. 1300, w obrębie skrzyżowania komory K-31 i pasa P 100, wystąpił zawał skał stropowych. W rejonie zawału znajdował się jeden pracownik – operator ładowarki TORO. W wyniku zawału ładowarka została całkowicie zasypana odłamkami skalnymi, a operator uwięziony w kabinie. O godz. 1731, po usunięciu mas skalnych z drogi dojścia do ładowarki, operator samodzielnie, przez otwór po wybitej szybie, opuścił maszynę i wycofał się wraz z ratownikami z rejonu zagrożenia. Według opinii lekarskiej poszkodowany doznał otarcia naskórka brzucha oraz znajdował się w stanie po ostrej reakcji stresowej wywołanej zasypaniem – uległ wypadkowi lekkiemu.

Przyczyną wypadku był zawał skał stropowych na skrzyżowaniu wyrobiska, w wyniku którego ładowarka wraz z operatorem zastała całkowicie zasypana odłamkami skalnymi. Pracownik doznał otarć części ciała przy samodzielnym opuszczaniu kabiny przez otwór po wybitej szybie oraz urazu psychicznego związanego z uwięzieniem w kabinie.

Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej został przewieziony na obserwację do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy, zjawisko zakwalifikowano, jako zawał skał stropowych. Przyczyna zawału jest przedmiotem badań przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części przyzrobowej piętra G5W pola G, do czasu opracowania sposobu bezpiecznego usunięcia skutków zawału skał oraz wyprowadzenia ładowarki TORO pozostawionej pod masami skalnymi – w zakresie i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Wstrzymał również eksploatację ładowarki TORO LH209L nr zakładowy 408, do czasu usunięcia uszkodzeń zaistniałych w związku z zawałem skał i doprowadzenia jej do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne oddanie do ruchu.

Z uwagi na wystąpienie zawału, wznowienie robót może nastąpić po uzyskaniu odrębnego zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry