27.08.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.08.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 55/2012/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 27 sierpnia 2012 r. o godzinie 2213 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy w Zabrzu, któremu uległ górnik oddziału GZL-M, lat 46, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w przecince badawczej x03 w pokładzie 416, na poziomie 660 m. Pokład 416, o grubości od 1,95 m do 2,60 m i nachyleniu do 110, niemetanowy, zaliczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

W przecince badawczej x03, o wysokości 3,5 m, długości 250 m, nachyleniu podłużnym do 140 i poprzecznym do 70, prowadzono transport i lokowanie sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POzW1/ZRP i KW-09/26-POzW1/BSN/ZRP oraz elementów przenośnika typu Rybnik-850. Do dnia 27 sierpnia 2012 r. w przecince ułożono trasę przenośnika zgrzebłowego i ulokowano 120 sekcji obudowy zmechanizowanej. Transport kompletnych sekcji obudowy prowadzony był, z przekopu V równoległego na poziomie 660 m, kolejką spągową zębatą typu KSZ-650/900/30/60 do punktu przeładunkowego w chodniku nadścianowym x03, a następnie kolejką szynową podwieszoną typu KSP-32 do przecinki badawczej x03. Sekcje obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POzW1/ZRP, o ciężarze około 11800 kg, transportowane były kolejką typu KSP-32 o dopuszczalnej nośności 10556 kg. Po rozładunku sekcje obudowy zmechanizo- wanej przeciągane były po spągu, kołowrotem typu KBH-5/TM, do miejsca lokowania.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. na zmianie „C”, rozpoczynającej się o godzinie 1730, sztygar zmianowy oddziału zbrojeń i likwidacji GZL-M, skierował do przecinki badawczej x03, zespół 4 górników, w tym przodowego z zadaniem transportu i lokowania sekcji obudowy zmechanizowanej. W przecince badawczej x03, na odcinku gdzie transportowano i lokowano sekcje obudowy zmechanizowanej, spąg wyrobiska był nierówny. Po przesunięciu po spągu kolejnej sekcji obudowy zmechanizowanej, do miejsca jej ustawienia, przodowy wszedł pomiędzy sekcję a trasę przenośnika typu Rybnik-850. Około godziny 2213 sekcja przechyliła się gwałtownie na nierównym spągu i jej stropnica docisnęła przodowego do nastawki przenośnika. W wyniku dociśnięcia do nadstawki przenośnika, przodowy doznał złamania trzech żeber i pęknięcia wątroby. Przytomnego poszkodowanego odwieziono do Szpitala Miejskiego w Zabrzu Biskupicach.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie przodowego do nadstawki przenośnika stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej wskutek nagłego przemieszczenia sekcji na nierównym spągu.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:

  • eksploatacji punktu przeładunkowego sekcji obudów zmechanizowanych z kolejki spągowej zębatej typu KSZ-650/900/30/60 na kolejkę szynową podwieszoną typu KSP-32, zlokalizowanego w chodniku nadścianowym x03 w pokładzie 416 do czasu uzyskania odległości co najmniej 0,8 m pomiędzy transportowaną sekcją obudowy zmechanizowanej a rurociągiem zabudowanym wzdłuż ociosu północno-wschodniego,
  • transportu w całości sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POzW1/ZRP, z zastosowanymi nadstawkami na spągnice, przy pomocy kolejki szynowej podwieszonej typu KSP-32 zabudowanej w chodniku nadścianowym x03 i przecince badawczej x03 w pokładzie 416,
  • lokowania sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POzW1/ZRP w przecince badawczej x03 do czasu zabudowy pod stropnicami obudowy ŁPW5 podciągu drewnianego o długości 5 m, zlokalizowania stanowiska sterowania układem przesuwnym lokowanej sekcji nie bliżej niż w trzeciej ulokowanej sekcji i wyrównania spągu przecinki poprzez wykonanie pełnej podłogi z podkładów spiętych klamrami budowlanymi,
  • eksploatacji układu transportu przy pomocy kołowrotu KBH-5/TM w przecince badawczej x03 w pokładzie 416 do czasu zlokalizowania urządzeń sygnalizacji porozumiewawczej tego układu poza trasą transportu linowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry