27.09.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-22/gem-20/2011

Katowice, dnia 4.10.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 27.09.2011 r. o godzinie 1025 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, któremu uległ ślusarz oddziału Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., lat 46, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie C-4 na poziomie 900 m. Wyrobisko kamienne drążone było z nachyleniem +6o, przy użyciu materiałów wybuchowych, w polu IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, niezagrożonym tąpaniami. Urobek był wybierany ładowarką boczniewyspującą typu ŁBT-1200 na przenośnik zgrzebłowy typu Grot 67B, a następnie transportowany przenośnikami taśmowymi. Otwory strzałowe wykonywano maszyną wiertniczą uniwersalną typu VSU 1E. Roboty górnicze w przekopie C-4, zaliczonym do pomieszczenia ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, wykonywane były przez firmę Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. Wyrobisko o wysokości 3,8 m i szerokości 5,48 m, przewietrzane było wentylacją lutniową tłoczącą z zastosowaniem wentylatora lutniowego typu WLE 1003B i lutni elastycznych o średnicy 1000 mm. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia typu ŁP10/V32/A, budowane co 0,75 m i 0,5 m, stabilizowane rozporami stalowymi dwustronnego działania. Wykładkę stropu i ociosów stanowiły okładziny żelbetowe.

W dniu 27.09.2011 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 600, w przekopie C-4 ślusarz oddziału Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., pod nadzorem sztygara zmianowego, wykonywał prace konserwacyjne maszyny wiertniczej uniwersalnej typu VSU 1E, związane m.in. ze smarowaniem maszyny oraz uzupełnianiem oleju w hydraulicznym młocie wiertniczym typu HVKS 125-1, zabudowanym na lawecie stałej. Prace wykonywane były przy włączonej wiertnicy, z pracującym na wolnych obrotach młotem wiertniczym. W czasie uzupełnienia oleju ślusarz, znajdujący się pomiędzy maszyną wiertniczą, a przenośnikiem zgrzebłowym typu Grot 67B, został przyciśnięty korpusem młota wiertniczego do trasy przenośnika doznając urazu jamy brzusznej i krwotoku wewnętrznego. Po udzieleniu pierwszej pomocy i wytransportowaniu na powierzchnię, w trakcie transportu do punktu opatrunkowego lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przyciśnięcie ślusarza korpusem młota wiertniczego do trasy przenośnika zgrzebłowego.

Przyczyna ta była następstwem prowadzenia prac konserwacyjnych przy włączonej maszynie wiertniczej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji uniwersalnej maszyny wiertniczej typu VSU 1E, w przekopie C-4 na poziomie 900 m do czasu przeprowadzenia jej prób funkcjonalnych.
  2. Zabezpieczyć maszynę wiertniczą typu VSU 1E przed dostępem osób niepowołanych do czasu przeprowadzenia prób funkcjonalnych w obecności pracowników OUG w Gliwicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry