27.09.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.10.2012 r.

INFORMACJA Nr 61/2012/EW

o awarii stalowego zbiornika powierzchniowego o pojemności 200 m3, która zaistniała w dniu 27.09.2012 r., ok. godz. 6:00 na powierzchni Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” w Górze, należących do Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. w Inowrocławiu.

Awarii uległ zbiornik stalowy powierzchniowy o pojemności 200 m3, który stanowi obiekt budowlany zakładu górniczego: Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” w Górze. Zbiornik ten przeznaczony był do manewrowego magazynowania oleju solarowego, służącego do izolacji stropów podziemnych komór eksploatacyjnych (wydobywczych i magazynowych). Olej solarowy ze zbiornika był zatłaczany do komór eksploatacyjnych lub był wytłaczany z komór i gromadzony w zbiorniku. Usytuowany był w ciągu technologicznym pomiędzy głównymi podziemnymi zbiornikami magazynowymi oleju solarowego, a pompownią oleju.

Zbiornik wybudowany został w 1967 r. jako walczak pionowy jednopłaszczowy o średnicy 5,5 m, wysokości 8,5 m i pojemności 200 m3. Wykonany został z blach stalowych spawanych (płyta denna i płaszcz). Zbiornik u góry jest otwarty. W dolnej części usytuowano wejście rewizyjne, dwa króćce służące do wtłaczania i odbioru oleju oraz jeden króciec spustowy. Wokół zbiornika wykonano tacę betonową o szerokości ok. 1,0 m, która otoczona jest murkiem betonowym o wysokości ok. 0,35 m. Taca została skanalizowana po obwodzie i podłączona do sieci wycieków technologicznych.

W dniu 27.09.2012 r. ok. godziny 6.00 osoba dozoru wyższego elektrycznego, zauważyła wycieki oleju na powierzchni terenu wokół zbiornika oleju solarowego. W zbiorniku znajdowało się ok. 120 m3 oleju solarowego łącznie ze szlamem i prawdopodobnie z solanką. Po zauważeniu wycieku, pracownicy zakładu górniczego natychmiast podjęli działania mające na celu niedopuszczenie do dalszego wycieku oleju do gruntu, poprzez szybkie opróżnienie zbiornika.

W pierwszej kolejności przepompowano ok. 43 m3 oleju do podziemnych zbiorników oleju solarowego, ok. 4 m3 zatłoczono do podziemnej komory eksploatacyjnej, pozostałą część oleju przepompowano do instalacji technologicznej. Zbiornik został opróżniony z oleju w czasie ok. 2 godzin.

Następnie przystąpiono do usuwania wycieku olejowego w obrębie tacy betonowej i z powierzchni terenu wokół zbiornika. Olej z tacy betonowej, poprzez skanalizowaną sieć wycieków technologicznych, został przepompowywany do podziemnych zbiorników oleju solarowego. Olej z terenu wokół zbiornika usunięto przez zebranie go w zakopanym zbiorniku o pojemności 100 l, a następnie wtłoczono do podziemnego zbiornika oleju solarowego.

Prawdopodobną przyczyną awarii zbiornika było samoistne rozszczelnienie blach stalowych dna wewnątrz zbiornika. Stwierdzenie przyczyn awarii zbiornika będzie możliwe dopiero po oczyszczeniu dna zbiornika z pozostałego na nim szlamu olejowego.

Osoby biorące udział w usuwaniu awarii nie odniosły obrażeń związanych z zaistniałym zdarzeniem.

Awaria nie spowodowała zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego. Decyzją kierownika ruchu zakładu górniczego uszkodzony zbiornik został wyłączony z eksploatacji.

Informację opracowano na podstawie danych z  OUG w Poznaniu.

do góry