27 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                               

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  3   października 2018 r.

INFORMACJA Nr 67/2018/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym lub/i poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 940 w  SRK S.A.
w Bytomiu, Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz - Juliusz”, któremu uległ pracownik firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko w Bieruniu.

 

Wypadek zaistniał na terenie likwidowanego zakładu górniczego, w kanale kablowym, odległym około 5 m od kompleksu budynków BHP.

W związku z tym, że kompleks budynków BHP w planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz - Juliusz” nie został przewidziany do rozbiórki, zaszła konieczność wykonania nowego przyłącza zasilającego go w energię elektryczną, niezależnego od instalacji i sieci elektroenergetycznych przeznaczonych do likwidacji. Mając powyższe na uwadze, w dniu 13 września 2017 r., zakład górniczy zawarł umowę z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia dla kompleksu budynków BHP znajdujących się na terenie zakładu górniczego. Wykonawca robót TAURON Dystrybucja S.A. prowadzenie prac powierzył firmie Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko w Bieruniu.

W dniu 26 września 2018 r., zgodnie z ustaleniami zawartej umowy, zakład górniczy przekazał Kierownikowi Robót TAURON Dystrybucja S.A. miejsce wykonywania prac związanych z budową przyłącza. Teren prowadzenia prac został wygrodzony, a roboty rozpoczęto od wykonania wykopu pod kable elektroenergetyczne do zasilania budowanego przyłącza. W związku z uzbrojeniem terenu roboty przy wykopie prowadzone były ręcznie. W odległości około 5 m od miejsca prowadzenia robót przebiegał kanał kablowy z czynnymi kablami elektroenergetycznymi nn i SN, w tym z kablem 6 kV zasilającym transformator 6/0,4 kV, 1000 kVA zlokalizowany poza terenem zakładu górniczego, na terenie należącym do Zakładu Energetyki Cieplnej. Właz do kanału w rejonie prowadzenia robót był zakryty blachą. Kontrola prowadzonych prac przez wyznaczonego pracownika zakładu górniczego wykonana w dniach 26 i 27 września 2018 r. w godzinach porannych nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 27 września 2018 r. przy wykopie pracowała najprawdopodobniej pięcioosobowa brygada pracowników firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko. Około godziny 940 jeden z pracowników brygady oddalił się poza wyznaczony teren prowadzenia prac. Następnie, najprawdopodobniej w celu dokonania kradzieży, odsłonił właz i wszedł do przebiegającego w pobliżu kanału kablowego z czynnymi kablami elektroenergetycznymi. Podczas próby przecięcia kabla SN doprowadził do powstania zwarcia doziemnego. W związku z powstałym zakłóceniem w sieci elektroenergetycznej SN służby elektryczne zakładu górniczego około godziny 1000 ustaliły, że zakłócenie to powstało w wyniku wyłączenia przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe odpływowej linii kablowej 6 kV z pola nr 29 w rozdzielni 6 kV Głównej Stacji Zasilającej 6 kV „Kazimierz” do transformatora 6/0,4 kV, 1000 kVA na terenie ZEC. Na podstawie informacji przekazanej przez pracownika ochrony ustalono, że miejsce uszkodzenia linii kablowej znajduje się w kanale kablowym, przebiegającym w pobliżu prowadzonych prac przez pracowników firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko. Służby kopalniane, po przybyciu na miejsce zdarzenia, stwierdziły że z kanału kablowego wydobywa się dym, a w miejscu wejścia do kanału kablowego znaleziono okopcony nóż monterski. Po otwarciu włazu na dnie kanału kablowego znaleziono również obcinarki do przewodów, kleszcze i dwa wkrętaki monterskie. Tuż obok w wykopie pracowali dwaj pracownicy firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko.

Podczas zaistniałego zdarzenia pracownik firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko został najprawdopodobniej porażony prądem elektrycznym lub/i poparzony łukiem elektrycznym. Następnie, bez powiadomienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego o zaistniałej sytuacji oraz bez wezwania na miejsce zdarzenia lekarza, został odwieziony przez współpracowników do Szpitala Miejskiego nr 3 w Sosnowcu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Kierownik Ruchu Zakład Górniczego zgłosił na policję próbę kradzieży kabla. Przybyli na miejsce funkcjonariusze z Posterunku Policji nr 5 w Sosnowcu przesłuchali pozostałych pracowników firmy Xsenon Energetyka Zdzisław Żołneczko oraz zabezpieczyli dowody w miejscu zdarzenia.

Nie udzielono informacji o stanie zdrowia poszkodowanego.

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym lub/i poparzenie łukiem elektrycznym, powstałym w wyniku zwarcia doziemnego najprawdopodobniej podczas próby kradzieży kabla 6 kV znajdującego się pod napięciem przez pracownika niebędącego pracownikiem zakładu górniczego, który w sposób nieuprawniony wszedł do kanału kablowego z czynnymi kablami elektroenergetycznymi.

W wyniku zaistniałego zdarzenia Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, wydał decyzję nakazującą przeprowadzenie kontroli stanu technicznego kanału kablowego wraz z wyposażeniem w miejscu wypadku porażenia prądem elektrycznym lub/i poparzenia łukiem elektrycznym, zlokalizowanym przy budynku kompleksu BHP, eksploatowanego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w oparciu o zasady bezpiecznego wykonania prac określone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Miejska Policji w Sosnowcu pod nadzorem prokuratury.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry