28 10 2021

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 9 listopada 2021 r.

INFORMACJA Nr 49/2021/EW

o wypadku porażenia prądem elektrycznym, do którego doszło w dniu 28 października 2021 r., o godz. 1530, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych p/z, lat 24, pracujący w górnictwie 1,5 roku.

Do wypadku doszło w dniu 28.10.2021 r. ok. godz. 1530, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w przecince P-71 pomiędzy chodnikami T-159 i W-159, w polu SI-XXV/6 oddziału górniczego G-12, na poziomie 1180 m. Wysokość wyrobiska w miejscu zdarzenia wynosiła ok. 3,0 m, a szerokość ok. 7,5 m. 

W dniu 28 października 2021 r. na zmianie II WSP trwającej od godziny 1100 do 1700 ślusarz-mechanik oddziału G-19 wraz ze sztygarem zmianowym oraz sztygarem oddziału G-19 udali się do oddziału G-12 w rejon chodników T-159, W-159 oraz przecinki P-70a. Na miejscu oczekiwali już operatorzy wozu strzałowego oraz kotwiarki. Kierownik oddziału G-19 przekazał pracownikom zadanie do wykonania na zmianie tj.: uzupełnienie obudowy stropu i ociosów od przecinki P-71a w stronę P-72 w chodniku W-159 oraz od przecinki P-71a do P 70a w chodniku W-159. W pierwszej kolejności pracownicy mieli podwiesić rurociąg o średnicy 63 mm wraz z pompą typu P-2, które leżały na spągu przecinki P-71a, co uniemożliwiało dojazd do miejsca pracy. Po podwieszeniu pompy P-2 pracownicy stwierdzili, że zabrakło im niezbędnych metalowych zawiesi hakowych. Uznali, że poszukają ich na trasie do przecinki P-71 między chodnikami T-159 i W 159, w której zamierzali schłodzić się przy zainstalowanym tam urządzeniu klimatyzacyjnym. Po schłodzeniu, wracając na miejsce pracy ślusarz-mechanik pochwycił lewą dłonią wolne zawiesie przymocowane do rurociągów od klimatyzacji opaską zaciskową, która opasała również dwa przewody typu H07RN-F 5x6 mm2 zasilające wentylatory klimatyzacji i odczuł mrowienie w okolicach lewej dłoni i lewej stopy. Współpracownicy powiadomili o zdarzeniu sztygara oddziału G-19. Przybyły na miejsce sztygar zmianowy G-19 odwiózł poszkodowanego do komory maszyn ciężkich C-12, z której wyznaczony pracownik przewiózł poszkodowanego pod szyb. Po wyjeździe poszkodowany został odprowadzony do punktu medycznego. Po wykonaniu EKG poszkodowany został odwieziony karetką do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie na dalsze badania. Po przebadaniu lekarz prowadzący wypisał poszkodowanego do domu, z zaleceniem zgłoszenia do szpitala w razie potrzeby. 

Według opinii lekarskiej z izby przyjęć szpitala poszkodowany doznał: porażenia prądem lewej kończyny górnej, nr statystyczny urazu T75.4. Porada ambulatoryjna 3320/2021 potwierdza rozpoznanie: uraz T75.4 - skutki działania prądu elektrycznego. Podczas oględzin miejsca wypadku przeprowadzonych w dniu 28 października 2021 r. stwierdzono obniżenie rezystancji izolacji jednej z żył przewodu H07RN-F 5x6 mm2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 28.10.2021 r. ok. godz. 1705. Nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym było uszkodzenie izolacji przewodu H07RN-F 5x6 mm2.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji przewodu typu H07RN-F 5x6 mm2 zasilającego silnik indukcyjny 11 kW, o oznaczeniu literowym A, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny przewodu, do czasu: 

  • usunięcia nieprawidłowości w odniesieniu do stanu technicznego ww. przewodu, ujawnionych podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku, 
  • dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry