28_06_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  9 lipca 2021 r.

INFORMACJA Nr 28/2021/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałym w dniu 28.06.2021 r. około godz. 1235 w odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” w miejscowości Bobrowniki Wielkie, pow. tarnowski, należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w ZEK „Bobrowniki” prowadzona jest jednym piętrem znad i spod lustra wody przy użyciu koparki hydraulicznej podsiębiernej z długim wysięgnikiem. Wydobyty urobek ładowany jest na samochody samowyładowcze.

W dniu 28.06.2021 r. na pierwszej zmianie rozpoczynającej się o godz. 600 w wyrobisku zakładu górniczego wykonywano prace polegające na eksploatacji złoża koparką hydrauliczną CAT 3300D i załadunku urobku na pojazdy samowyładowcze transportujące urobek do zakładu przeróbczego. Podczas wybierania urobku spod lustra wody, około godziny 1235, po wyciągnięciu łyżki z wody operator koparki zauważył na urobku przedmiot kształtem przypominający pocisk. Opuścił łyżkę z urobkiem i niewybuchem na ziemię, a następnie o znalezisku poinformował telefonicznie osobę dozoru ruchu. W tym czasie w wyrobisku znajdował się tylko operator koparki. Osoba dozoru po przybyciu na miejsce stwierdziła brak innych zagrożeń oraz osób w rejonie znaleziska, zatrzymała dalsze prowadzenie robót, powiadomiła KRZG i Policję o znalezionym niewybuchu. Około godz. 1245 przybył patrol z Komisariatu Policji w Żabnie, który zabezpieczył teren wokół niewybuchu i powiadomił saperów z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. Nadzór nad zabezpieczeniem terenu do czasu przybycia saperów przejęła Policja.

Miejsce znalezienia niewybuchu - pocisku artyleryjskiego kaliber 305 mm o średnicy około 300 mm, długości około 1200 mm, prawdopodobnie  pochodzącego z I Wojny Światowej, znajdowało się w południowo - wschodniej części zakładu górniczego, na grobli pomiędzy dwoma zbiornikami poeksploatacyjnymi.

W dniu 29.06.2021 r. w godzinach 950 - 1035 patrol saperski podjął z terenu wyrobiska niewybuch w celu zdetonowania go na poligonie.

Niewybuch znajdował się około 60 m na wschód od miejsca znalezienia w tym zakładzie górniczym innego niewybuchu w dniu 11.05.2021 r. W związku ze znalezieniem niewubuchu w dniu 11.05.2021 r. w rejonie tym w dniu 13.05.2021 r. przeprowadzone zostało rozpoznanie i oczyszczanie saperskie przez wyspecjalizowane służby.

Z uwagi na znaczną odległość znaleziska od zabudowy mieszkalnej i brak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości nie zachodziła konieczność ewakuacji.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki" w zakresie prowadzenia robót górniczych w obszarze górniczym „Bobrowniki Wielkie - część C" w związku ze znalezieniem niewybuchu podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych, do czasu:

  1. Usunięcia niewybuchu przez wyspecjalizowane służby saperskie.
  2. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczania saperskiego całego terenu objętego zakresem robót górniczych (udostępniających i eksploatacyjnych) do spągu złoża w granicach ujętych w obowiązującym planie ruchu ZEK „Bobrowniki”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

 

do góry