28_10_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 9 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 47/2020/EW

w sprawie wypadku (według wstępnej opinii lekarskiej - urazowa amputacja kciuka ręki prawej), zaistniałego w dniu 28 października 2020r. około godziny 850 w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ pracownik oddziału górniczego - maszynista kolejki podwieszonej z napędem własnym, lat 42, pracujący w górnictwie 12 lat i 3 miesiące.

Wypadek zaistniał w Pochylni III, w pokładzie 212 w partii „Wschód”, na poziomie 500m.
W wyrobisku prowadzono transport materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym po szynach typu KSP.

W dniu 28 października 2020r. na zmianie A, rozpoczynającej się od godziny 600, osoba dozoru ruchu górniczego oddziału przewozu i kolei podwieszonej GPD, skierowała do Pochylni III, dwuosobowy zespół pracowników (maszynistów ciągnika) w celu kontynuowania transportu, kolejką podwieszoną z napędem własnym, elementów przenośnika taśmowego. W trakcie prowadzenia transportu, w rejonie punktu odległościowego 70 Pochylni III, nastąpiło uderzenie transportowanych elementów o zabudowany w wyrobisku stojak typu SV, w wyniku czego zestaw transportowy zatrzymał się. Około godziny 850, gdy maszynista ciągnika wykonywał nieustalone czynności przy transportowanych elementach, nastąpiło niekontrolowane ich przemieszczenie, w wyniku czego maszynista został nimi uderzony i doznał urazu prawej ręki - amputacji kciuka.

Drugi maszynista ciągnika udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz poinformował o zdarzeniu dyspozytora, który zorganizował transport górnika na powierzchnię. Na powierzchni udzielanie pomocy kontynuował lekarz, który wystawił wstępną opinię: „urazowa amputacja kciuka ręki prawej, uraz ręki prawej”. Poszkodowanego pracownika przetransportowano do Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie pracownika w rękę, transportowanymi elementami przenośnika taśmowego, w wyniku ich niekontrolowanego przemieszczenia.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia transportu materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym w Pochylni III na poziomie 500m w pokładzie 212 do czasu uzyskania odstępu nie mniejszego niż 0,25m pomiędzy krawędziami transportowanych materiałów, a zabudowanym na trasie transportu stojakiem typu SV.
  2. Przeprowadzić kontrolę układu transportu materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym na poziomie 500m, pokład 212, rejon „Piłsudski”, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego. W oparciu o wyniki kontroli uzyskać ponowne zezwolenie na prowadzenie transportu kolejką podwieszaną z napędem własnym na poziomie 500m, pokład 212, rejon „Piłsudski”.
  3. Zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry