28.01.2011.1

W czasie ruchu w dół dwupiętrowej klatki, załadowanej na dolnym piętrze platformą z kostką betonową, w szybie R-VII nastąpiło przemieszczenie platformy poza gabaryty naczynia wyciągowego i jej spadnięcie wraz z ładunkiem z głębokości ok. 1000m do szybu. Spadająca platforma wraz z ładunkiem spowodowała uszkodzenie w przedziale klatkowym: dwóch lin wyrównawczych w okolicy stacji zwrotnej, dźwigara średnicowego i dwóch dźwigarów w krześle szybowym po stronie klatki, prowadnika narożnego klatki i daszków ochronnych nad poziomem podszybia 1080,7m i nad pomostem do kontroli lin wyrównawczych w rząpiu.

do góry