28 05 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                       

 Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r.

INFORMACJA Nr 25/2019/EW 

w sprawie wypadku bez określenia stopnia ciężkości zaistniałego w dniu 28.05.2019 r. o godzinie 340, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu ruch Piast, któremu uległ pracownik oddziału transportu dołowego GTD-1.

Wypadek zaistniał w chodniku wentylacyjnym 888, w pokładzie 209, w partii XIV na poziomie 650 m, na północ od skrzyżowania z upadową odstawczą 1420.

Wyrobisko o wysokości do 3,70 m, szerokości do 5,41 m i nachyleniu do 10°, w miejscu zdarzenia, wykonane było w obudowie typu ŁP10/V29/A z rozstawem odrzwi 0,75 m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, zabudowanymi w odległości do 1,2 m między poszczególnymi rzędami. Wykładka wykonana była z okładziny żelbetowej układanej ażurowo na całym obwodzie. W wyrobisku, po stronie wschodniej znajdowała się częściowo zdekompletowana trasa przenośnika taśmowego, a po stronie zachodniej trasa kolejki podwieszanej z napędem własnym – spalinowym. Wyrobisko pełniło funkcję wentylacyjno-transportową.

W dniu 27.05.2019 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2400, w rejon chodnika wentylacyjnego 880, w pokładzie 209, w partii XIV, na poziomie 650 m, sztygar zmianowy oddziału transportowego GTD-1 skierował dwuosobową brygadę do wymiany szyny trasy kolejki podwieszanej typu  ZRP-85. Około godziny 340, pracownik posiadający upoważnienie, wydane przez kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi kolejek podwieszanych z napędem własnym, uruchomił kolejkę typu  PIOMA CSP-4 o numerze fabrycznym 75/2009, znajdującą się w pewnej odległości na północ od wykonywanych robót w chodniku wentylacyjnym 880. W tym czasie drugi pracownik brygady przebywał na pomoście roboczym wykonanym z rusztowania typu „warszawskiego” na trasie tej kolejki, w miejscu wymiany szyny. Po uruchomieniu kolejki podwieszanej z napędem własnym, pracownik obsługujący zauważył wyciek oleju z przewodu zasilającego napęd oraz nastąpiło bezwładne staczanie się jej w kierunku pomostu roboczego, na którym przebywał drugi pracownik. W wyniku bezwładnego staczania się kolejki wózek hamulcowy wraz z napędem wyjechały z trasy i spadły na pomost roboczy. W wyniku tego zdarzenia pracownik przebywający na pomoście spadł z niego i doznał stłuczenia klatki piersiowej po stronie prawej, stłuczenia prawego biodra, uda oraz ran szarpanych klatki piersiowej po stronie prawej i pod pachą. Nie można również wykluczyć, że pracownik został uderzony elementami kolejki podwieszanej. Po zdarzeniu poszkodowany w asyście drugiego pracownika, o własnych siłach udał się na stację osobową zlokalizowaną w przekopie południowym I-853, skąd koleją podziemną został przetransportowany w rejon podszybia szybu I na poziomie 650 m, następnie wyjechał na powierzchnię i udał się do przyszybowego punktu opatrunkowego. Po wstępnych badaniach został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku był upadek pracownika z pomostu roboczego, spowodowany uderzeniem elementami kolejki (napędem wraz z wózkiem hamulcowym) w rusztowanie tego pomostu, w wyniku jej niekontrolowanego przemieszczenia. Nie można również wykluczyć, że pracownik został uderzony elementami kolejki podwieszanej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać eksploatację kolejki podwieszanej z napędem własnym – spalinowym typu PIOMA CSP-4 o numerze fabrycznym 75/2009,
  2. Wstrzymać eksploatację trasy kolejki podwieszanej zabudowanej w chodniku wentylacyjnym 888, w pokładzie 209, partii XIV, na poziomie 650 m,
  3. Wstrzymać ruch urządzenia zakładu górniczego – wózka hamulcowego typu WHR-1 o numerze fabrycznym 15/2000, eksploatowanego w zestawie transportowym kolejki podwieszanej z napędem własnym – spalinowym typu PIOMA CSP-4 o numerze fabrycznym 75/2009,
  4. Odholować ciągnik z miejsca wypadku do miejsca i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, następnie przeprowadzić, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, pomiar statycznej siły hamowania ciągnika spalinowego podwieszanego typu PIOMA CSP-4 o numerze fabrycznym 75/2009,
  5. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry