28.06.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.07.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 48/2009/EW

o awarii związanej z upadkiem sondy geofizycznej wraz ze źródłem promieniowania gamma Cs-137 do otworu wiertniczego rozpoznawczego „Krzywa – 2” wierconego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku przez Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp z o.o.

W dniu 28.06.2009 r. na zlecenie Poszukiwań Nafty i Gazu Sp. z o.o. wiertnia „Krzywa-2” grupa pomiarowa Geofizyki Kraków Sp. z o.o. wykonywała pomiary geofizyczne końcowe po zakończeniu wiercenia otworu do głębokości H = 2810 m przed zarurowaniem otworu rurami okładzinowymi Ø 7”. Po wykonaniu pomiarów z użyciem zestawu radiometrycznego, składającego się z sondy geofizycznej zawierającej dwa źródła promieniowania jonizującego, przystąpiono do jego wyciągnięcia. Po osiągnięciu wierzchu otworu i zdemontowaniu pierwszego źródła oraz zapakowaniu go do pojemnika, około godz. 1230, operator wyciągu geofizycznego przystąpił do podciągania zestawu ze źródłem promieniowania CS-137, znajdującym się w dolnej części zestawu, w celu jego zdemontowania. Podczas podciągania zestawu nastąpiło jego „najechanie” na rolkę {krążek geofizyczny} podwieszoną na wielokrążku ruchomym urządzenia wiertniczego, w wyniku czego nastąpiło zerwanie kabla karotażowego na bezpieczniku głowicy i upadek zestawu do otworu.

Prawdopodobną przyczyną powstania awarii, według zeznań świadków zdarzenia, było niezadziałanie hamulca podstawowego i awaryjnego wyciągu geofizycznego. W wyniku prac instrumentacyjnych w dniu 29.06.2009 r. o godz. 2030 awaria została usunięta.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i przesłuchań świadków Dyrektor OUG w Krośnie nakazał:
Wstrzymać eksploatację wyciągu geofizycznego do czasu przeprowadzenia jego weryfikacji technicznej i pisemnego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne oddanie go do ruchu w zakładach geologicznych i górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry