28 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                  

  Katowice, dnia 21 stycznia 2020 r.

 

 INFORMACJA Nr 13/2019śm./EW 

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 28 czerwca 2019 r. około godziny 1400 w Kompleks Cabała Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - Kopalni „Skrzypiec I” w miejscowości Skrzypiec, gmina Lubrza, powiat prudnicki, województwo opolskie, któremu uległ przedsiębiorca - prezes Zarządu Kompleks Cabała Sp. z o. o.

Wypadek zaistniał w północnej części obszaru górniczego Skrzypiec I, o powierzchni około 10 hektarów, przy jego zachodniej granicy w kopalni odkrywkowej „Skrzypiec I”. W kopalni prowadzona była eksploatacja kruszywa naturalnego w oparciu o plan ruchu, przy czym ważność tego dokumentu zakończyła się w dniu 4 lutego 2014 r. Od tego czasu przedsiębiorca, Kompleks Cabała sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, nie posiadał zatwierdzonego planu ruchu dla tego zakładu górniczego. Kruszywo naturalne eksploatowane było poprzez zdjęcie nadkładu i wybieranie kruszywa przy użyciu koparek, ładowarek i spychaczy. W dniu 18 czerwca 2014 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach wydana została decyzja wstrzymująca w całości ruch zakładu górniczego „Skrzypiec I”, w związku brakiem planu ruchu kopalni. Kolejna kontrola w Kopalni „Skrzypiec I” przeprowadzona została 17 marca 2016 r. i nie wykazała śladów prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego.

W dniu 28 czerwca 2019 r. w północnej części obszaru górniczego przy zachodniej granicy tego obszaru znajdowała się koparka gąsienicowa typu Liebherr 934, pozostawiona na niestabilnym podłożu nasypu w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

W pozostałej części wyrobiska widoczne były skarpy o wysokości do 20 m, których stan nie zapewniał bezpieczeństwa geotechnicznego, a powstałe nawisy skalne i ziemne przy górnej krawędzi skarp eksploatacyjnych, w tym, w miejscu gdzie znajdowała się koparka, groziły obsunięciem.

Przy koparce typu Liebherr 934, początkowo prowadzone były prace serwisowe na zlecenie Prezesa Zarządu Kompleks Cabała Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Roboty te wykonywało 2 pracowników serwisu w obecności 1 pracownika kopalni. Około godziny 1300, kiedy zakończono prace serwisowe przy koparce, do kopalni przyjechał Prezes Zarządu Kompleks Cabała, który poszedł do wyrobiska w kierunku koparki. W tym czasie przy koparce nie było już żadnego z pracowników. 

Prezes wszedł do kabiny operatora i uruchomił koparkę typu Liebherr 934. Obsługując koparkę jeździł po niestabilnym i sypkim podłożu nasypu, wzdłuż zbiornika wodnego, którego lustro znajdowało się około 3 m poniżej poziomu poruszającej się koparki. Ładował on kruszywo ze zbiornika wodnego i rozładowywał wzdłuż nasypu. Podczas tych prac, jadąca po niestabilnym i sypkim podłożu koparka przewróciła się w kierunku zbiornika wodnego, co spowodowało wypełnienie luźnym materiałem nasypu kabiny, w której uwięziony został operator.

Około godziny 1400 pracownik kopalni, znajdujący się poza wyrobiskiem zauważył gąsienice przewróconej koparki typu Liebherr 934.

Początkowo, pracownik kopalni z 2 pracownikami serwisu podjęli próbę uwolnienia poszkodowanego z kabiny. Po nieskutecznych próbach odkopania dostępu do kabiny, pracownik kopalni powiadomił Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Zastępy Straży Pożarnej przy użyciu ciężkiego sprzętu uwolnili poszkodowanego z kabiny, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon.  

Przyczyną wypadku śmiertelnego kierującego koparką typu Liebherr 934 prezesa firmy  Kompleks Cabała Sp. z o. o. było jego uduszenie wskutek wypełnienia kabiny koparki sypkim materiałem ze skarpy.              

Żaden przedstawiciel przedsiębiorcy, to jest firmy Kompleks Cabała Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, jak również, żaden z pracowników kopalni nie powiadomili o wypadku Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W wyniku informacji uzyskanych z mediów w dniach 29 czerwca i 1 lipca 2019 r. przeprowadzone zostały oględziny miejsca wypadku śmiertelnego w Kopalni „Skrzypiec I” w miejscowości Skrzypiec. W wyniku przeprowadzonych oględzin wydana została decyzja nakazująca przedsiębiorcy Kompleks Cabała Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podjęcie w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia „Skrzypiec I” w miejscowości Skrzypiec, gmina Lubrza, czynności niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeństwa zakładu górniczego i jego pracowników, z uwzględnieniem:

  • zabezpieczenia terenu zakładu górniczego przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • doprowadzenia skarp wyrobisk do stanu zapewniającego bezpieczeństwo geotechniczne oraz usunięcia nawisów skalnych i ziemnych przy górnej krawędzi skarpy eksploatacyjnej, w sposób ustalony i pod kierownictwem osób posiadających wymagane kwalifikacje.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry