28 08 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                             

   Katowice, dnia 14 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 53/2019/EW 

w sprawie pożaru na powierzchni, zaistniałego w dniu 28 sierpnia 2019 r. około godziny 1834 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Pożar zaistniał na poziomie +35,50 m w budynku płuczki ZPMW. Budynek płuczki znajdujący się w północnej części zakładu górniczego połączony został od strony południowej z mostem przenośnikowym, na którym zabudowane były 2 przenośniki taśmowe typu B-1600 nr 20 i nr 21. Przenośniki te  służyły do transportu urobku z szybu Jan do budynku płuczki ZPMW. Wzdłuż trasy tych przenośników taśmowych poprowadzony był rurociąg ppoż. o średnicy 150 mm. Na poziomie +35,50 m w budynku płuczki, w odległości 14,00 m od południowej ściany obiektu zabudowany był napęd przenośnika taśmowego nr 21  i w odległości 20,2 m napęd przenośnika taśmowego nr 20. Napęd przenośnika nr 21 obudowany był kabiną dźwiękochłonną, której ściany wykonano z dwóch blach, pomiędzy którymi przestrzeń wypełniono wełną mineralną.

W dniu 28 sierpnia 2019r. na zmianie popołudniowej, o godzinie 1840 maszynista maszyny wyciągowej przedziału zachodniego szybu Jan zgłosił dyspozytorowi zakładu przeróbczego, że zauważył czarny dym wydostający się poprzez dach budynku ZPMW. W tym czasie przenośniki nr 20 i nr 21 były w ruchu. Dyspozytor powiadomił o dymach nadsztygara oddziału zakładu przeróbki mechanicznej węgla JPM-K oraz zakładową straż pożarną. Nadsztygar oddziału JPM-K po przyjściu na poziom +35,50m budynku płuczki, stwierdził w rejonie napędu przenośnika nr 21 ogień i gęste czarne dymy, w związku z czym wycofał z budynku płuczki wszystkich pracowników i z przybyłymi na miejsce pracownikami kopalnianej straży pożarnej przystąpił do próby gaszenia pożaru gaśnicami proszkowymi. W związku z rozwojem pożaru nadsztygar oddziału JPM-K polecił dyspozytorowi ruchu kopalni powiadomić Państwową Straż Pożarną w Knurowie.

O godzinie 1848, przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły akcje gaśniczą, którą zakończono o godzinie 2235.

W wyniku pożaru oraz prowadzonej akcji pożarowej żaden z pracowników nie zgłosił wypadku. Pożar spowodował uszkodzenia i zniszczenie części elementów napędu przenośnika nr 21.

Przyczyną pożaru w budynku płuczki było zapalenie się nagromadzonych par oleju w skutek wzrostu temperatury elementów przenośnika nr 21.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, w części dotyczącej eksploatacji:

 1. Przenośnika taśmowego B-1600 nr kopalniany 21 zabudowanego w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla na poziomie +35,50 m do czasu usunięcia skutków pożaru,
 2. Przenośnika taśmowego B-1600 nr kopalniany 20 zabudowanego w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla na poziomie +35,50 m do czasu wyczyszczenia trasy przenośnika
  z urobku nagromadzonego w wyniku prowadzonej akcji gaszenia pożaru w zakładzie przeróbki węgla na poziomie +35,50 m,
 3. Suwnicy pomostowej hakowej nr fabryczny 1937 nr ewidencyjny 3307003442 zabudowanej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla nad poziomem +36,00 m, do czasu usunięcia skutków pożaru,

oraz nakazującą:

poprzedzić ponowne uruchomienie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zabudowanych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla:

 • przenośnika taśmowego B-1600 nr kopalniany 20 i przenośnika taśmowego B-1600
  nr kopalniany 21, zabudowanych na poziomie +35,50 m
 • suwnicy pomostowej hakowej nr fabryczny 1937 nr ewidencyjny 3307003442 zabudowanej nad poziomem +35,50 m,
 1. usunięciem skutków zalania wodą urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zasilających w/w urządzenia,
 2. przeprowadzeniem pomiarów rezystancji izolacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień ochronnych instalacji elektrycznych zasilających w/w urządzenia,
 3. uzyskaniem zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne ich oddanie do ruchu, wydanego na podstawie protokołu odbioru technicznego przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry