28 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                                  Katowice, dnia 3 września  2020 r.

INFORMACJA Nr 39/2020/EW
o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 28.08.2020 r. ok. godz. 2325, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią.

Dnia 28.08.2020 r. na zmianie III WSP, trwającej od godz. 1900 do  godz. 100 dnia następnego, pracownik oddziału S-6, zatrudniony na stanowisku operatora samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią (dalej „operator”), po podziale pracy i wykonaniu obsługi zmianowej OC samojezdnego wozu wiercącego typu BOOMER S1L, zgodnie z poleceniem osoby dozoru udał się maszyną na pole SI-XI/3 oddziału górniczego G-53 odwiercić otwory strzałowe w przodku komory K-30 z pasa P-36. Pole SI XI/3 zlokalizowane jest na głębokości 1000 m w rejonie GG-6, w odległości ok. 2,2 km na południowy-wschód od szybu SG-1 kopalni „Polkowice-Sieroszowice”. Po przyjechaniu na miejsce pracy, operator rozwinął i podłączył do maszyny media, w tym przewód zasilający 500 V do rozdzielnicy elektrycznej ZRU-D/2.2.1L/Z (dalej „RKS”), zabudowanej przy południowo-zachodnim ociosie skrzyżowania  pasa P-36 z komorą K-30 i przystąpił do wiercenia otworów strzałowych w przodku wyrobiska K-30. Około godziny 2320, po skończeniu wiercenia, operator wyłączył w RKS zasilanie elektryczne, zwinął na bęben maszyny przewód od przepłuczki wodnej oraz zwinął częściowo oponowy przewód zasilania elektrycznego. Następnie operator, stojąc przed RKSem, przystąpił do wyciągania sprzęgła elektrycznego podłączonego do  dolnego gniazda odpływowego rozdzielnicy. Podczas wyciągania sprzęgła najprawdopodobniej doszło do zwarcia wewnątrz rozdzielnicy, co spowodowało powstanie łuku elektrycznego, który chwilowo oślepił operatora. Operator wypiął sprzęgło, dokończył zwijanie przewodu elektrycznego na bęben maszyny i zjechał na komorę maszyn ciężkich (dalej „KMC”). Podczas przebierania się, operator zauważył zaczerwienienie skóry i osmolenie włosów na prawym przedramieniu oraz zaczerwienienie skóry na prawej łydce. Powyższy fakt zgłosił osobie dozoru ruchu oddziału mechanicznego KMC, przekazując mu również, że konieczne jest sprawdzenie sprzęgła zasilania elektrycznego w obsługiwanej przez niego maszynie. Operator o zdarzeniu telefonicznie powiadomił sztygara oddziału S-6. Około godziny 120, po wyjeździe na powierzchnię operator udał się do punktu pielęgniarskiego w asyście osoby dozoru ruchu oddziału mechanicznego z KMC i osoby dozoru ruchu z oddziału S-6. Następnie operator został przetransportowany karetką na SOR do Szpitala Powiatowego w Głogowie, gdzie po wykonaniu badań, w tym EKG oraz pomiaru ciśnienia, wypisano go do domu.
Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał poparzenia I stopnia prawego przedramienia i prawej łydki. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony w dniu 29.08.2020 r. o godz. 141 o hospitalizacji poszkodowanego w związku z poparzeniem płomieniem (brak pożaru), a następnie o godz. 713 o wypadku lekkim związanym z poparzeniem łukiem elektrycznym.
Przyczyna wypadku
Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było poparzenie łukiem elektrycznym powstałym w wyniku zwarcia wewnątrz rozdzielnicy RKS. Do wypadku przyczynić się mogło mechaniczne uszkodzenie (wgniecenie) rozdzielnicy w dolnej części jej korpusu.
W związku z zaistniałym wypadkiem, po przeprowadzonych w dniu 29.08.2020 r. oględzinach miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kazimierzowie, w części dotyczącej eksploatacji rozdzielnicy 500 V typu ZRU-D/2.2.1L, zabudowanej w pasie P-36 przy komorze K-30 w polu SI-XI/3, oddziału G-53, do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. rozdzielnicy na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów,
  • usunięcia nieprawidłowości w odniesieniu do stanu technicznego ww. rozdzielnicy, ujawnionych podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku, a także nieprawidłowości wykazanych podczas przeprowadzania oceny przez właściwą jednostkę,
  • dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kazimierzowie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry