28.10.2013.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.11.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 49/2013/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym zaistniałego w dniu 28 października 2013 r. o godz. 715 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, Ruch Sośnica w Gliwicach, któremu uległ elektromonter oddziału MEPP-S, lat 56, pracujący w górnictwie 28 lat.

Wypadek zaistniał na powierzchni w budynku hali sprężarek. W tym budynku zabudowana była między innymi sprężarka typu „JAEGER” wyposażona w pompę olejową napędzaną silnikiem elektrycznym zasilanym i sterowanym poprzez skrzynkę typu S-2. Silnik elektryczny pompy olejowej o mocy 3 kW zasilany był z rozdzielni okapturzonej R-3, poprzez skrzynkę sterowniczą typu S-2, napięciem 500V. W rozdzielni R-3 odpływ 500V do skrzynki sterowniczej silnika pompy olejowej zabezpieczony był bezpiecznikami instalacyjnymi Bi 20A. Sieć 500V zasilająca rozdzielnię R-3, zabezpieczona była przekaźnikiem upływowym typu RRgx-05U jedynie sygnalizującym uszkodzenie sieci 500V.

W skrzynce sterowniczej typu S-2, po wewnętrznej stronie pokrywy znajdowały się między innymi nieosłonięte zaciski przewodów przycisków sterowniczych obwodu załączania i wyłączania silnika pompy olejowej. Obwód sterowania pompy olejowej zasilany był napięciem 500V.
 
W dniu 28 października 2013 r., na zmianie „A”, sztygar oddziałowy oddziału MEPP-2S skierował elektromontera do hali sprężarek i polecił mu zabezpieczyć stan wyłączenia silnika pompy olejowej sprężarki typu „JAEGER”, przy której prowadzono prace remontowe. Elektromonter, nie wyłączył napięcia 500V zasilającego skrzynkę sterowniczą typu S-2 pompy olejowej i przystąpił do otwierania pokrywy skrzynki. O godz. 715, podczas zdejmowania pokrywy, elektromonter dotknął nieosłoniętych i znajdujących się pod napięciem 500V, zacisków przewodów przycisków sterowniczych obwodu załączania i wyłączania silnika pompy olejowej. W hali sprężarek przebywał pracownik obsługi sprężarek oddziału MPRP-S, który zauważył zdarzenie i odciągnął elektromontera od skrzynki typu S-2 oraz powiadomił o tym osobę dozoru ruchu oddziału MEPP-S. Poszkodowany był przytomny i po zbadaniu przez lekarza w kopalnianym punkcie pierwszej pomocy, przewieziony został do szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach. Po przeprowadzeniu badań i opatrzeniu ran na dłoniach elektromonter został skierowany do domu. W karcie informacyjnej lekarz w szpitalu m.in. wpisał: „Porażenie prądem zmiennym obu rąk. Rany na rękach zaopatrzono opatrunkiem. Bez wskazań do hospitalizacji”.

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia przez elektromontera nieosłoniętych i znajdujących się pod napięciem 500V, zacisków przewodów przycisków sterowniczych obwodu załączania i wyłączania silnika pompy olejowej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji instalacji elektrycznej 500V zasilania i sterowania pompy olejowej sprężarki „JAEGER” w hali sprężarek na polu „Zachód” do czasu przeprowadzenia pomiarów stanu izolacji, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim, potwierdzających prawidłowy stan instalacji elektrycznej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry