28 10 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                     Katowice, dnia  7 listopada 2016 r.

 

 

INFORMACJA Nr 54/2016/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym zaistniałego w dniu 28 października 2016r. o godz. 850 w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ elektromonter, lat 57, pracownik firmy MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o.

Wypadek zaistniał w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w pomieszczeniu rozdzielni 6kV RG 14, w polu nr 28.

W dniu 28 października 2016r., sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEPP-H wydał polecenie pisemne na wykonanie prac związanych z „pomiarami, przeglądem i czyszczeniem aparatury oraz okresową wymianą oleju w wyłączniku mocy” w polu nr 28 rozdzielni 6kV RG 14.
Do wykonania tych prac wyznaczył jako nadzorującego – elektromontera z firmy MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o., jako dopuszczającego, a następnie członka zespołu – elektromontera z kopalni, jako kierującego zespołem – elektromontera z firmy Rudpol-OPA Sp. z o.o. oraz jako członka zespołu – drugiego elektromontera z firmy Rudpol-OPA Sp. z o.o. O godzinie 750 dopuszczający, po sprawdzeniu braku napięcia, założył uziemiacz na szynoprzewodach pomiędzy wyłącznikiem mocy,a odłącznikiem liniowym oraz zamknął stały uziemnik na odłączniku kablowym, a pomiędzy styki ruchome i będące pod napięciem 6kV styki stałe odłącznika liniowego, włożył płytę izolacyjną i przekazał kierującemu zespołem i nadzorującemu miejsce pracy w polu nr 28 rozdzielni 6kV RG 14.
O godzinie 850 nadzorujący - elektromonter wszedł do pola nr 28 i podczas wykonywania nieustalonych czynności w sąsiedztwie szczeliny pomiędzy płytą izolacyjną, a tylną ścianą pola spowodował zwarcie międzyfazowe na będących pod napięciem 6kV stykach stałych odłącznika liniowego.

Elektromonter został poparzony łukiem elektrycznym i doznał „oparzeń twarzy po stronie lewej i kończyny górnej lewej”. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera było zwarcie międzyfazowe na będących pod napięciem 6kV stykach stałych odłącznika liniowego.

Przyczyna ta była następstwem wykonywania nieustalonych czynności, w sąsiedztwie nieosłoniętej szczeliny pomiędzy płytą izolacyjną, a tylną ścianą pola nr 28, w pobliżu będących pod napięciem 6kV stykach stałych odłącznika liniowego.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

  • wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji rozdzielni 6kV RG 14 w budynku „Płuczki G1”, do czasu: usunięcia skutków działania łuku elektrycznego i zwarcia międzyfazowego zaistniałych w polu nr 28 rozdzielni 6kV RG 14, wykonania niezbędnych pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji elektrycznej rozdzielni oraz przeprowadzenia komisyjnego odbioru technicznego rozdzielni,
  • nakazał prace związane z usuwaniem skutków działania łuku elektrycznego i zwarcia międzyfazowego, zaistniałych w rozdzielni 6kV RG 14 oraz przeprowadzeniem pomiarów, wykonywać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego instrukcji określającej technologię, wymagane narzędzia i środki ochronne, które należy stosować podczas tych prac.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry