28 11 2014

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.12.2014 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 60/2014/EW

 w sprawie wypadku bez kwalifikacji urazu oka zaistniałego w 28.11.2014 r. około godz. 855 w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, któremu uległ pracownik zakładu, cieśla torowy pod ziemią, lat 34 pracujący w górnictwie 7 lat.

 

Zdarzenie zaistniało w przekopie wschodnim na poziomie +180 m n.p.m. oddziału VIII w rejonie stacji załadowczej SZ-1/VII, w odległości około 3600 m od szybu Dąbrówka. Przekop w tym miejscu miał szerokość około 5,10m i wysokość około 3,40 m. Wyrobisko poziome. W przekopie zabudowane były dwa tory jezdne kolei podziemnej o prześwicie toru 900 mm.

W dniu 28.11.2014 r. na zmianie I, cieśla torowy wraz z trzema pozostałymi pracownikami został skierowany przez sztygara zmianowego do wykonywania prac polegających na doszczelnieniu i likwidacji luzów pomiędzy gwintem śrub trzymających szynę kolejową a drewnianymi podkładami kolejowymi. Prace nadzorowane były bezpośrednio przez przodowego brygady torowej, wyznaczonego wcześniej na podziale prac przez sztygara zmianowego.

Według oświadczenia pracowników brygady torowej poszkodowany tuż przed wypadkiem był pochylony nad jednym z podkładów kolejowych i wykonywał czynności polegające na wbijaniu drewnianego kołka w otwór podkładu po śrubie mocującej szynę do drewnianego podkładu toru kolei podziemnej. Około godziny 855, w czasie wykonywania prac trzech pracowników brygady torowej zauważyło jak poszkodowany gwałtownie odskoczył do tyłu od pokładu kolejowego, trzymając się ręką za lewe oko. Pracownicy udzielili cieśli torowemu pierwszej pomocy i poszkodowany został wywieziony na powierzchnię do punktu opatrunkowego kopalni a następnie został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

W czasie oględzin miejsca wypadku na podkładzie kolejowym przy którym pracował poszkodowany znaleziono część złamanego drewnianego kołka długości około 13,5 cm, pozostała część kołka znajdowała się w otworze śruby mocującej oraz znaleziono młotek ślusarski o wadze około 0,75 kg, którym poszkodowany wbijał wcześniej przygotowane drewniane kołki (o długości około 17,5 cm) w otwory na śruby mocujące.

Według opinii lekarskiej, z dnia 28.11.2014 r., lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu stwierdził: „Krwiak oraz otarcie naskórka powieki górnej oka lewego. Erozja rogówki, krwistek komory przedniej, źrenica szeroka – mydriaza pourazowa lub uszkodzenie zwieracza źrenicy na chwilę obecną nie do oceny, brak wglądu w dalsze odcinki”.

W trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że cieśla torowy pod ziemią w czasie wykonywania tych czynności nie stosował środków ochrony indywidualnej, tj. okularów ochronnych.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było uderzenie pracownika w okolice oka lewego odłamanym elementem drewnianego kołka, podczas jego wbijania do otworu w podkładzie kolejowym.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

 

 

do góry